ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

Tapu Kaydı: İzmir İli, Konak ilçesi İsmetkaptan Mh. Kain 1139 ada 18 parselde kayıtlı 8/180 arsa paylı 2.kat 6 B.B nolu taşınmaz

Önemli Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, Konak İlçesi, İsmetkaptan Mh. Hürriyet Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı 1370 sokak köşesinde kalan ve Hürriyet Bulvarından 5/1 kapı nolu işhanının 2 katta (6) nolu bağımsız bölüm cinsi büro olan işyeridir. işyerinin içinde yer aldığı ana yapı betonarme kolonlu yığma tuğla duvarlı olarak inşaa edilmiştir. İş yeri dershane olarak kullanılıyor olup 203,204,205,206,207 no lu odalar ile arasında kalan geniş bir holü kapsamaktadır işyerinde 2 WC ve bir mutfak bulunmaktadır İşyerinin tabanı laminat parke kaplı, duvar sıvalı, boyalı, tavanlar fasarit boyalıdır. Bina çift asansörlüdür. İşyerinin kapıları ahşap olup boyalıdır. Pencereleri alüminyum doğramadır. Elektrik ve suyu mevcut olan işyeri toplam 200 m2 brüt alanlıdır. Taşınmaza İzmir 11.İcra Mahkemesinin 2012/143 E 2012/351 K sayılı ve 15/05/2012 tarihli kararı ile 350.000,00 TL değer tahmin ve takdir edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında TMTicaret Seçenekli konut bölgesi (Zemin Katta Konut Yapılamaz) içinde kalmakta olup, bitişik nizamda H:24.80 mt. Çatı katsız bina yüksekliğinde 8 kattır. Eski Eser karşısı olup her türlü işlem için İ.K.T.V.K.B K dan izin alınması gerekmektedir.

Satışa konu taşınmazın Muhammen bedeli: Taşınmazın satışı 350.000,00 TL (Üçyüz Elli Bin Türk Lirası) tahmin edilen kıymetle yapılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Taşınmazın 1.satışı 11/12/2012 SALI günü 10.00-10.10 saatleri arasında İzmir Adliyesi İzmir 8.icra Müdürlüğü İZMİR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile; 2.satışı 21/12/2012 CUMA günü 10.00-10.10 saatleri arasında aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve tahmin edilen değerin % 40'ını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. K.D.V., damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları, taşınmazın teslim masrafları, alıcıya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları özellikle faiz ve giderlere dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark, varsa öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir.

5- Taşınmaz, İİK m. 132 gereğince tüm takyidatlardan ari olarak satışa çıkarılmıştır.

6Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/11519 E sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve tapu kaydında adresleri bulunmayan ilgililere İİK.nun 127. Maddesi gereğince gazetede yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği tebliğ ve ilan olunur. (İİKmd.126)

Basın: 68171 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

 

İlgili sayfayı PDF formatında görmek için tıklayınız

 

  • Basın ilan kurumu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000