ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu mahallesi, 238 ada, 1 parselde kayıtlı 5.622,00 m2 tarla cinsi taşınmazdır. Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/04/2008 gün ve 5996 saydı yazısında 1/1000 ölçekli parselasyon planı kapsamında "Spor Alanı" kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Hafif meyilli bir arazi yapısına sahip, kuzey ve doğu tarafı tel örgü ile güney ve batı tarafı taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde muhtelif cins, yaş ve değerde toplam 56 adet ve 32.165,00 TL, değerinde ağaçlar vardır. Yukanda Özellikleri yazılı taşınmaz taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiyle satılacaktır. *** Taşınmaz; tapu kaydındaki Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müd. lehine 5500 m2lik saha üzerinde daimi irtifak hakkı ile ile birlikte satılacaktır.

Adresi : Çayyolu Mahallesi, S. Saltoğlu Bulvarı Minasera İşmerkezi Yanı Yenimahalle/ ANKARA

Yüzölçümü : 5.622,00 m2

Kıymeti: 2.297.415,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 02/06/2014 günü 11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü : 03/07/2014 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yer: ANKARA ADLİYESİ 2 NO.LU MEZAT SALONU SIHHIYE/ANKARA

Satış şartları:

1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ocaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/173 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/03/2014

 

Basın:20554 www.bik.gov.tr

 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


İlgili sayfayı PDF formatında görmek için tıklayınız

  • Basın ilan kurumu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000