19.07.2017 - 13:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Türkiye önemli bir sıçrama yaptı. İşte sıralama

 • 1 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  1 | 64

  32 - HOLLANDA

  2016: 866 MİLYAR DOLAR

  2050: 1 TRİLYON 469 MİLYAR DOLAR

 • 2 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  2 | 64

  Hollanda, yaşlanan nüfusu, yavaşlayan doğum hızı ve durağan verimlilik ile 2016 yılında 26. sıradayken 2050'de 32. sıraya kadar geriliyor.

 • 3 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  3 | 64

  31 - KOLOMBİYA

  2016: 690 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 74 MİLYAR DOLAR

 • 4 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  4 | 64

  Kolombiya, istikrarlı bir şekilde artan nüfusu ve ortalama ekonomik büyüme rakamlarıyla 2050 yılına gelindiğinde listede 1 basamak yükselerek 31. sıraya oturuyor.

 • 5 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  5 | 64

  30 - POLONYA

  2016: 1 TRİLYON 52 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 103 MİLYAR DOLAR

 • 6 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  6 | 64

  Polonya, milli gelirindeki yıllık yüzde 4.5 artışa rağmen, batı ülkeleri kadar olmasa da nüfusundaki gerileme başta olmak üzere ivmesini kaybediyor ve 23. sıradan 30. sıraya geriliyor.

 • 7 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  7 | 64

  29 - ARJANTİN

  2016: 879 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 365 MİLYAR DOLAR

 • 8 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  8 | 64

  Arjantin, istikrarlı büyüyen ülkelerinden ancak nüfustaki artış diğer alanlardaki gelişme kadar parlak değil. Yaşlanan nüfusa rağmen Arjantin'in gelirleri patlama yaşasa da sıralamda 4 basamak düşüyor.

 • 9 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  9 | 64

  28 - AVUSTRALYA

  2016: 1 TRİLYON 189 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 564 MİLYAR DOLAR

 • 10 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  10 | 64

  Avustralya, sıralamada 9 basamak birden inerek en keskin düşüşü sergileyenlerden. Çeşitliliği düşük, madenciliğe, fosil yakıtlara ve finansa dayalı ekonominin bunda payı büyük.

 • 11 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  11 | 64

  27 - GÜNEY AFRİKA

  2016: 736 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 570 MİLYAR DOLAR

 • 12 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  12 | 64

  Güney Afrika gün geçtikte küresel ekonmiye daha fazla adapte oluyor ve nüfusu da her yıl 0.5 puan artıyor. Afrika ülkesi 34 yıl sonra tahminlere dünyanın en büyük ekonomilerinde 2 basamak yükselecek

 • 13 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  13 | 64

  26 - İSPANYA

  2016: 1 TRİLYON 690 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 732 MİLYAR DOLAR

 • 14 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  14 | 64

  İspanya öğleden sonra uykusunu ekonomiye de yansıtıyor ve 16. sıradan 26. basamağa dek düşüyor. İşsizlik performansı ve yaşlanan nüfusun düşüşteki etkisi büyük

 • 15 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  15 | 64

  25 - TAYLAND

  2016: 1 TRİLYON 161 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 782 MİLYAR DOLAR

 • 16 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  16 | 64

  Tayland, şu anda satın alma paritesi gücüne göre ilk 20 ekonomiden biri ve büyüme rakamları yüksek ama nüfusları azalıyor ve PwC tahminine göre 5 basamak iniyorlar

 • 17 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  17 | 64

  24 -MALEZYA

  2016: 864 MİLYAR DOLAR

  2050: 2 TRİLYON 815 MİLYAR DOLAR

 • 18 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  18 | 64

  Malezya dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri ve coğrafi konumunun, artan nüfusunun da etkisiyle gelecek 34 yılda sıçrama yaparak 27. sıradan 24'e yükseliyorlar.

 • 19 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  19 | 64

  23 - BANGLADEŞ

  2016: 628 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 64 MİLYAR DOLAR

 • 20 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  20 | 64

  Bangladeş listenin en büyük aşama kaydeden ülkesi ancak 31'den 23'e çıkan PwC tahmini hükümetin ekonomik reformları ve eğitim sistemini ilerletmesine bağlı olarak yapılmış. 

 • 21 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  21 | 64

  22 - KANADA

  2016: 1 TRİLYON 674 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 100 MİLYON DOLAR

 • 22 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  22 | 64

  Kanada boşuna kalifiye göç almaya çalışmıyor. Yaşlanan nüfusu ve hâlihazırda dahi durağan seyreden ekonomisinin 34 yıl sonraki sonucu 5 basamak düşmeleri.

 • 23 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  23 | 64

  21 - İTALYA

  2016: 2 TRİLYON 221 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 115 MİLYAR DOLAR

 • 24 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  24 | 64

  İtalya, batı ekonomileri arasında en sert düşüşü yaşaması beklenenlerden. Kuzey ve güney çekişmesi, yaşlanma ve vasat büyüme listede 9 basamak inmelerine neden oluyor.

 • 25 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  25 | 64

  20 - VİETNAM 

  2016: 595 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 176 MİLYAR DOLAR 

 • 26 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  26 | 64

  Vietnam, analiz edilen ülkeler arasında en ciddi atılımı yapan ülkelerden. 12 basamak yükselerek ilk 20 arasına giren Vietnam'a dair bu tahmin tıpkı Bangladeş gibi ekonomik ve eğitim reformlara bağlı.

 • 27 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  27 | 64

  19 - FİLİPİNLER

  2016: 802 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 334 MİLYAR DOLAR

 • 28 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  28 | 64

  Filipinler ekonomik büyüme açısından şu anda dahi sağlam bir ilerleyiş içerisinde fakat küresel sermayenin doğuya kayması ve Filipinler nüfusundaki büyük artış beklentisi 9 sıra yükselme beklentisi doğuruyor.

 • 29 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  29 | 64

  18 - GÜNEY KORE

  2016: 1 TRİLYON 929 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 539 MİLYAR DOLAR

 • 30 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  30 | 64

  Güney Kore teknoloji ve katma değere sahip ekonomik kategorilerde büyümesini sürdürecek ama nüfustaki durgunluk ve gerileme onların da ivmesini kesiyor. 5 basamak düşüyorlar.

 • 31 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  31 | 64

  17 - İRAN

  2016: 1 TRİLYON 459 MİLYAR DOLAR

  2050: 3 TRİLYON 900 MİLYAR DOLAR

 • 32 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  32 | 64

  İran, milli gelirdeki yıllık yüzde 5.5 büyümesine nüfusundaki yüzde 0.5 üyümeyi de ekleyince listede 1 basamak yükseliyor.

 • 33 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  33 | 64

  16 - PAKİSTAN

  2016: 988 MİLYAR DOLAR

  2050: 4 TRİLYON 236 MİLYAR DOLAR

 • 34 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  34 | 64

  Pakistan nüfusu Mısır ile birlikte senelik yüzde 1.4 artışla dünyanın en hızlısı. İş gücüne de yansıması beklenen bu artış ile Pakistan, 2050 yılında 8 sıra birden yükselerek 16. basamakta kendine yer buluyor.

 • 35 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  35 | 64

  15 - MISIR

  2016: 1 TRİLYON 105 MİLYAR DOLAR

  2050: 4 TRİLYON 333 MİLYAR DOLAR

 • 36 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  36 | 64

  Mısır, yılda ortalama yüzde 6.6 gayrı safi yurt içi hasıla artışına sahip ve nüfusu de yüzde 1.4 artıyor. Akdeniz kıyısındaki ülke Avrupa'ya yakınlığıyla da öne çıkıyor ve 6 basamak yükseliyor.

 • 37 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  37 | 64

  14 - NİJERYA

  2016: 1 TRİLYON 89 MİLYAR DOLAR

  2050: 4 TRİLYON 348 MİLYAR DOLAR

 • 38 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  38 | 64

  Nijerya, Afrika kıtasının en hızlı büyüyen ekonomisine sahip. PwC değerlendirmesine göre yolsuzluğu azaltır ve altyapıyı güçlendirirlerse 2050 yılına gelindiğinde ilk 15 arasında olmaları sürpriz değil.

 • 39 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  39 | 64

  13 - SUUDİ ARABİSTAN

  2016: 1 TRİLYON 731 MİLYAR DOLAR

  2050: 4 TRİLYON 934 MİLYAR DOLAR

 • 40 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  40 | 64

  Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ekonomisi de enerjiye bağlı ancak krallık özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle know how alışverişine yönelik ve teknolojik adımlar atıyor. Yüzde 5.1 büyüme de düşünüldüğünde 2 sıra yükselmeleri bekleniyor.

 • 41 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  41 | 64

  12 - FRANSA

  2016: 2 TRİLYON 737 MİLYAR DOLAR

  2050: 4 TRİLYON 705 MİLYAR DOLAR

 • 42 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  42 | 64

  Fransa şu an dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri. Batı Avrupa ülkelerindeki nüfus sorunu onlarda yok ancak artış da beklenmiyor ve Fransa geriden gelen ülkelere karşı duramayarak tahminlerden 2 basamak iniyor.

 • 43 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  43 | 64

  11 - TÜRKİYE

  2016: 1 TRİLYON 906 MİLYAR DOLAR

  2050: 5 TRİLYON 184 MİLYAR DOLAR

 • 44 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  44 | 64

  Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında en dikkat çeken büyüme ve ekonomik göstergelere sahip ülkelerden. Nüfustaki ve milli gelirdeki sürekli artışla birlikte PwC tahminleri Türkiye'yi 3 basamak yükselterek 11. sıraya oturtuyor.

 • 45 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  45 | 64

  10 - BİRLEŞİK KRALLIK

  2016: 2 TRİLYON 788 MİLYAR DOLAR

  2050: 5 TRİLYON 369 MİLYAR DOLAR

 • 46 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  46 | 64

  Birleşik Krallık, istikrarlı ekonomik büyüme ve artan çalışan nüfusla Brexit'in orta vadedeki negatif etkisini uzun vadede pozitife çeviriyor ve sadece 1 basamak geriliyor.

 • 47 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  47 | 64

  9 - ALMANYA

  2016: 3 TRİLYON 979 MİLYAR DOLAR

  2050: 6 TRİLYON 138 MİLYAR DOLAR

 • 48 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  48 | 64

  Almanya ise İngiltere'nin aksine ekonomisi yavaş büyüyenlerden. Şu an ki oran yüzde 1.7 ve göçmen akışındaki artışa rağmen çalışan nüfusun yaşlanıyor olması Almanya'yı 4 basamak geriye atıyor.

 • 49 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  49 | 64

  8 - JAPONYA

  2016: 4 TRİLYON 932 MİLYAR DOLAR

  2050: 6 TRİLYON 779 MİLYAR DOLAR

 • 50 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  50 | 64

  Japonya, bu listede yüzde 1.1 ile ekonomisi en yavaş büyüyen ülke. Nüfustaki yaşlanma ve ekonomik çeşitliliğin durağanlaşması Uzak Doğu devini PwC tahminlerinde 4 basamak aşağıya indiriyor.

 • 51 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  51 | 64

  7 - MEKSİKA

  2016: 2 TRİLYON 307 MİLYAR DOLAR

  2050: 6 TRİLYON 863 MİLYAR DOLAR

 • 52 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  52 | 64

  Meksika, komşusu ABD'de Trump'ın duvar örme çabalarına rağmen istikrarlı büyüyor ve nüfusu da artıyor. Orta Amerika ülkesi de sıralamada 4 sıra yükselerek 7. sıraya yerleşiyor ve devleri geride bırakıyor.

 • 53 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  53 | 64

  6 - RUSYA

  2016: 3 TRİLYON 745 MİLYAR DOLAR

  2050: 7 TRİLYON 131 MİLYAR DOLAR

 • 54 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  54 | 64

  Rusya, hâlihazırda dünyanın en büyük 6. ekonomisi ve 33 yıl sonra da aynı yerde duruyor. Nedenlerinde ise milli gelirdeki yavaş artış ve nüfustaki gerileme başı çekiyor.

 • 55 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  55 | 64

  5 - BREZİLYA

  2016: 3 TRİLYON 135 MİLYAR DOLAR

  2050: 7 TRİLYON 540 MİLYAR DOLAR

 • 56 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  56 | 64

  Brezilya, istikrarlı olsa da gelişmekte olan 7 büyük ekonominin oluşturduğu E7 ülkeleri arasında ancak Meksika ve Endonezya kadar seri büyüyemiyor. Dolayısıyla, 2 basamak yükselebiliyor.

 • 57 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  57 | 64

  4 - ENDONEZYA

  2016: 3 TRİLYON 28 MİLYAR DOLAR

  2050: 10 TRİLYON 502 MİLYAR DOLAR

 • 58 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  58 | 64

  Endonezya, bilişim ve teknolojideki sıçramasını artan nüfusu ve turizmdeki başarısıyla birleştirerek 21. yy ortasında 4. büyük ekonomi olmaya aday. Şu an 12. sıradalar.

 • 59 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  59 | 64

  3 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

  2016: 18 TRİLYON 562 MİLYAR DOLAR

  2050: 34 TRİLYON 102 MİLYAR DOLAR

 • 60 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  60 | 64

  ABD, ilk sıradaki tahtını bir süre önce Çin'e kaptırmıştı. 2050 yılına gelindiğinde bir başka Asya ekonomisinin daha gerisinde kalacağı öngörülüyor. Nüfustaki ve milli gelirdeki durağanlık başlıca faktörler. Üstelik Trump'ın göçmenlik politikaları henüz bu tahmine yansıtılmış değil.

 • 61 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  61 | 64

  2 - HİNDİSTAN

  2016: 8 TRİLYON 721 MİLYAR DOLAR

  2050: 44 TRİLYON 128 MİLYAR DOLAR

 • 62 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  62 | 64

  Hindistan dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip. Teknoloji ve bilimdeki kalifiye iş gücü, milli gelirdeki yüzde 7.7 büyümeyle 2050 yılına gelindiğinde ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 2. ekonomisi olmaları bekleniyor.

 • 63 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  63 | 64

  1 - ÇİN

  2016: 21 TRİLYON 269 MİLYAR DOLAR

  2050: 58 TRİLYON 499 MİLYAR DOLAR

 • 64 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler
  64 | 64

  Çin, yüzyılın ortasında da birincilikteki yerini koruyor ancak dünyanın yeni süper gücü 2000'lerin başındaki olağanüstü patlama ve milli gelir artış, 2050 yılı itibarıyla nüfus kontrol sistemi ve yaşlanmanın da etkisiyle bu düzeyde olmayacak.


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
 • Misafir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
  Yine müslüman ülkelerden bi cacık olmaz görün bakın sıralama aynı kalır
 • Misafir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 06:37
  türkiye büyümüyorki borçlu
 • Misafir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:02
  Insanlar biribiriyle uğraşacağına bilimle gelişim ile, geleceğe yatırımla, teknolojiyle uğraşsa çok farklı yerlete gelebilir.
Tüm yorumları göster(39)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.