ALİ TEZEL/HABERTÜRK

1.10.2008 gününden önce en az yüzde 40 oranlı raporla memur olanlar 5400 gün (15 tam yıl) ile özürlü emeklisi olurlar

Sayın Ali Bey, doğum tarihim 01.01.1975, ilk sigorta (SSK) başlangıç tarihim 05.10.1999 ve toplam prim ödeme gün sayım 359. Ben 19.12.2001 tarihinde kadrolu olarak memuriyete başladım (% 40 sakat olarak). Sigortalı hizmetimi (hizmet birleştirmesi) saydırdım. Ayrıca 12.07.2007 tarihinden itibaren üçüncü derece sakatlar için uygulanan sakatlık (vergi) indiriminden yararlanıyorum (% 42 ). Bu durumda hangi tarihte emekli olabilirim? Malulen mi yoksa özürlü olarak mı emekli olmalıyım; bir de normal emekli olanla özürlü emekli olan memur arasında emeklilikte maaş farkı olur mu? Rumuz-EMEKLİ

Sayın okurum, malulen emekli olabilmek için işe girerken sağlam olup da sonradan en az yüzde 60 veya daha fazla oranda işgücü kaybı gerekir. Siz hem yüzde 60'tan az hem de sigortalı olmadan evvel bu rahatsızlığa sahip olduğunuzdan ancak özürlü emeklisi olabilirsiniz. Özürlü emekliliği normal emeklilik gibidir, aylık farkı olmaz. Hatta emekli olduktan sonra isterseniz SGDP ödeyerek özel sektörde çalışma hakkına da sahipsiniz. Emekliliğinize gelince, memur olarak devam ettiğiniz için 5510 sayılı kanunun 28'inci maddesine göre değil, geçici 4. maddesine göre emekli edileceksiniz.

"...Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, kurum sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır..." denildiğinden siz SSK ve memuriyet toplamında 5400 günü (15 tam yılı) tamamladığınız gün SGK'dan emekli olacaksınız.

İZNİN NE ZAMAN KULLANILACAĞINA İŞVEREN KARAR VERİR
Merhaba, özel bir sektörde 8 yıldır çalışmaktayım. İşverenimiz yıllık izinlerimizi 6-7-8. aylarda kullandırtmayacağını söylemekte fakat bunu bir belgeyle tebliğ etmemektedir. Bahsi geçen aylar yaz dönemine denk geliyor, dolayısıyla izin konusunda bir hak kaybı olduğunu düşünüyorum. İş Kanunu'nu inceledim fakat net bir yanıt bulamadım. Konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Arslan Derinoğlu

Çalışma mevzuatımızı düzenleyen iş kanunlarına göre her işçi her yıl en az kanunda yazan kadar yıllık izin kullanmak ve işveren de kullandırtmak zorundadır. Ancak bu bir yıllık zaman periyodunda iznin ne zaman kullanılacağına işveren karar verir. Bu sebeple işveren yaz aylarında izin vermek istemezse kullanamazsınız.

  • ali tezel
  • MALULEN EMEKLİLİK
  • çalışma
  • mevzuat

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme