Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'ye sunduğu 62. Hükümet programında ekonomiye dair hedefler belirlendi. Ekonomide yeni hükümetin yol haritası şöyle:

 • Ekonomide uzun vadeli bakış açısıyla sorunlara çözüm üreterek, büyüme potansiyelini
  artıracak bir çizgi izleyeceğiz
 •  2023 hedeflerine ulaşmak için planlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz
 •  Ekonomide yapısal dönüşüm için yurtiçi tasarruflar artırılacak; fiyat istikrarı, finansal
  yapı ve maliye politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek
 •  İmalat sanayiinde yerli girdi kullanımına dayalı ve yüksek katma değerli bir üretim
  yapısına geçilecek
 •  Cari açıktaki azalmanın sürmesi için gerekli yapısal tedbirler alınmaya devam edilecek
 •  Para politikasında temel amaç fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla yoğunlaşacağız
 • Para politikası, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla
  çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek
 •  Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek; dalgalı döviz kuru
  rejimi sürecek
 •  Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para  politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecek.
 • Muhasebe sisteminin, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi için gereken mevzuat düzenlemelerini yapılacak.
 • Genel yönetim sektörü cari harcamalarının 3’er aylık dönemler itibarıyla raporlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.
 • Kamu Özel İş Birliği Modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar kapsamında işletmeciye verilen garantiler ile işletmecinin taahhütlerini devlet muhasebe sisteminde takip edilecek.
 • Önümüzdeki dönemde kamu harcamalarında kalkınma potansiyeli ve üretim gücünü destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımları ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilecek.
 • Başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi olmak üzere, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine önem verilecek.
 • Kamu kesimi yatırımlarını özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınacak, başta Kamu-Özel İşbirliği yöntemleri olmak üzere kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını da sağlayan uygulamalara daha fazla ağırlık verilecek.
 • 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı döneminde 250 milyar dolar kamu yatırım harcaması yapılması planlanıyor. Buna ilaveten Kamu Özel İşbirliği kapsamındaki projeler için de yaklaşık 100 milyar dolar harcanması, böylece kamu yatırımları için harcanacak tutarın 350 milyar doları aşması öngörülüyor.

 


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme