Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer güç santrallarının kurulmasındaki kararlılıklarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2010 yılı bütçesinin sunarken, ülkelerin ekonomik gelişimlerinin sürdürülmesi bakımından, enerjinin önemine değindi.

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanaklarının, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebin giderek artırdığını kaydeden Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi halinde 2007-2030 yılları arasındaki dönemde enerji talebinin yüzde 40 artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Yıldız, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların yanı sıra nükleer enerjinin rolünün küresel ölçekte yeniden tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Yaşanan küresel ekonomik krizin enerji pazarına etkisine değinen Yıldız, şöyle konuştu:

''Bir taraftan enerji talep artışında daralma yaşanırken diğer taraftan finansman zorlukları nedeniyle yeni projelerde gecikmeler olmaktadır. Mevcut krizin, enerji sektöründe belki de en önemli etkisi 'yeşil gelişme' için alınması gereken uzun vadeli politik ve ekonomik tedbirlerin gecikmesi ve iklim değişikliği gibi önde gelen küresel çevresel tehditlere karşı alınacak önlemlerin sekteye uğraması şeklinde tezahür edebilir ve bu şekilde ileride daha akut ekonomik sonuçlara yol açabilir. 1945'ten bu yana meydana gelen ekonomik krizlerde ilk defa enerjide üretim ve tüketim daralması görülmüştür. Rüzgar, biyokitle, su gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında yaklaşık yüzde 38 daralma oldu.''

''PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARI ARTTI''

Türkiye'de enerji sektörünün her alanında hızlı bir talep artışı olduğunu belirten Yıldız, 1990-2008 döneminde Türkiye'deki enerji talebi artışının, dünya ortalamasının 3 katı olarak yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleştiğini, 2000 yılından itibaren elektrik ve doğalgazda Çin'den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda olduğunu kaydetti.

Yıldız, ''Enerjide net ithalat bağımlılığı yüzde 74 mertebesindeki ülkemizde, petrol ve doğalgazın neredeyse tümü, kömürün ise beşte biri ithal edilmektedir. Bu bağlamda, enerji arzında kaynak, teknoloji ve altyapı bazında çeşitlendirmenin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde son yıllarda petrol ve doğalgaz yurt içi ve yurt dışı arama faaliyetleri de bu çerçevede yoğunluk kazanmıştır. Dünyada gittikçe artan petrol fiyatlarına paralel olarak ülkemizin de yıllık yaklaşık 34 milyar doları bulan petrol-doğalgaz ithalat faturasını düşürmek amacıyla yoğun olarak çalışmaktayız'' diye konuştu.

''CUMHURİYETİN 100. YILINA KADAR...'' 

Yıldız, elektrik dağıtım sistemindeki en önemli sorunun kayıp ve kaçak kontrolü olduğuna dikkati çekerek, 2003-2009 itibariyle toplam 36,5 milyon abonenin taramasının yapıldığını, bu doğrultudaki çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

2002 yılındaki yüzde 25'lik kayıp-kaçak oranının, yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 14'e düşürüldüğünü bildiren Yıldız, kayıp ve kaçak oranının AB seviyesi olan yüzde 10'a düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payını artırmak için yatırımlar yapıldığına değinen Yıldız, 2009 yılı içinde işletmeye alınan rüzgar santrallarından 375 megavat, hidroelektrik santrallarından 564 megavat, jeotermal santrallarından 47,4 megavat, çöp gazı ve biyogaz santrallarından ise 21 megavat elektrik üretiminin sağlandığını kaydetti.

Yerli kaynaklara öncelik verilmek suretiyle kaynak çeşitliliğini sağlamaya yönelik çalışmaları da anlatan Yıldız, ''Yapılan arz planlamalarında Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar yerli linyit, taşkömürü ve hidrolik potansiyelimizin tamamının kullanılması hedeflenmiştir'' dedi.

NÜKLEER ENERJİ 

Danıştayın nükleer santrale ilişkin kararına da değinen Yıldız, ''Hukukçularımızla oluşturduğumuz kararlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Nükleer güç santrallarının kurulmasındaki kararlılığımız devam ediyor. Nükleer enerji, artan elektrik talebinin karşılanmasında ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik başlıca araçlardan biri olacaktır. Elektrik üretiminde nükleer santralların kullanılması konusunda başlatılan çalışmalara devam edilecektir. Bu santralların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının 2020 yılına kadar en az yüzde 5 seviyesine ulaşması ve uzun dönemde daha da artırılması hedeflenmektedir'' diye konuştu.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlandırma yapısı konusunda bilgi veren Yıldız, enerji KİT'lerinin uyguladığı elektrik fiyatlarının 3 ayda bir, doğalgaz fiyatlarında ise aylık olarak Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması uygulamasının geçen yıl yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yıldız, doğalgaz satış fiyatlarının, doğalgaz alım fiyatlarındaki değişik ve dolar kurundaki değişimi gösteren parametrelerin göz önüne alınarak hesaplandığını söyledi.

Taner Yıldız, ''Nükleer Santrallerle alakalı biz temyize gitmeyebiliriz ilgili yönetmelik maddesinde değişiklik yapabiliriz, bu süreye sığmaya bilir. Dolayasıyla TETAŞ'a yazıyı bugün geri gönderebiliriz, adım adım olan bir şey. İhale değerlendirme raporunu iade ediyoruz. Bakanlar Kuruluna göndermek yerine TETAŞ'a geri gönderiyoruz. TETAŞ açıklamasını yapar'' dedi.

Gazetecilerin ayın 24'üne kadar ihalenin pozitif olarak taraflara iletilmesine ilişkin sürenin dolacağının hatırlatması üzerine Yıldız, ''TETAŞ'ın açıklamasından sonra 24'ün geçerli olup olmayacağını göreceğiz TETAŞ ne açıklayacak. TETAŞ'ta yönetim kurulu var'' karşılığını verdi.

Yıldız, Sinop'ta nükleer enerji santralı kurulması için ihaleye çıkmak için ne kadar sürenin gerekli olduğu sorusunu ise ''3-4 ay içerisinde hepsini yapmamız lazım. Her adımın kendine has süreci var'' diye yanıtladı.

ELEKTRİK DAĞITIMININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ... 

Elektrik dağıtım ve üretim faaliyetlerinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalarda mesafe alındığını bildiren Yıldız, TEDAŞ'ın yeniden yapılanma sürecinin tamamlandığını, yeni oluşturulan 20 bölgesel elektrik dağıtım şirketinden Başkent, Sakarya ve Meram elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme ve devir işlemlerinin tamamlandığını, Denizli, Aydın ve Muğla illerinden oluşan dağıtım bölgesinin Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş'ye devrinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

''Çoruh, Osmangazi ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş'deki TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hisselerin özelleştirme ihalelerinde pazarlık görüşmeleri 6 Kasım 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda 3 dağıtım şirketi için toplam 1 milyar 153 milyon 500 bin dolar teklif verilmiştir. Uludağ, Van Gölü, Çamlıbel ve Fırat bölgeleri için de ilana çıkılmış olup, bahse konu bölgelerle ilgili son teklif verme tarihi 29 Ocak 2010'dur. Diğer 7 şirketin hazırlık çalışmaları ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. 2010 yılı sonuna kadar dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması hedeflenmektedir.''

TASARRUFLU LAMBA DAĞITIMI 

Yıldız, kamuda akkor lambaların değiştirilmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi kapsamında 1 milyon 800 binin üzerinde lambanın değiştirildiğini bildirdi.

Yıldız, ''Kamu kuruluşlarında lamba değiştirilmesi sonucunda yüzde 23 daha iyi aydınlatma sağlanmış, elektrik tüketim kapasitesi 102 megavat azaltılmış ve bütçeye 41 milyon lira kazandırılmıştır. Lambaların değiştirilmesi için harcanan 11 milyon lira, kendisini 3 ayda amorti etmiştir'' dedi.

Enerji Verimliliği Yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilere lamba dağıtıldığını anımsatan Yıldız, Aralık 2008 ve Nisan 2009 tarihleri arasında toplam 4 milyon 800 bin enerji verimli lambanın eskileri toplanmak suretiyle kayıp-kaçak oranlarının yüksek olduğu illerde ilköğretim öğrencilerine dağıtıldığını söyledi.

Yıldız, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi, Nabucco Projesi, Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Irak-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Samsun Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Rusya, Katar ve İran ile yapılan uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi verdi. Yıldız, Türkiye'nin bölgesindeki tüm ülkelerle enerji anlaşması yaptığını anlattı.

AA


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.