Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (BASK) memurlar arasında yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 90'ı maaşlarının aylık ihtiyacını karşılamadığını belirtti.

Araştırmaya, yüzde 55'i erkek olmak üzere toplam 1109 kamu çalışanı katıldı. Katılanların yüzde 69,54'ü ''Memur olmak sizi mutlu ediyor mu?'' sorusuna ''hayır'' yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 7,34'ü de soruyla ilgili fikir belirtmedi.

''Yeniden seçme şansınız olsa tekrar memur olur muydunuz?'' sorusunu memurların yüzde 61,23'ü ''hayır'' şeklinde yanıtladı. Ankete katılanların yüzde 11,97'si ise soruya yanıt vermedi.

''Memur olmak, size öncelikli olarak ne sağlıyor?'' sorusunu, memurların yüzde 39,92'i ''gelecek garantisi'', yüzde 31,93'ü ''emeklilik hakkı'', yüzde 19,26'sı ''sosyal güvence'', yüzde 6,76'sı ise ''sağlık güvencesi'' şeklinde yanıtladı.

Kamu görevlileri, memurun toplumdaki en olumsuz algılanmasıyla ilgili soruya yüzde 25,73 ile ''çalışmadan maaş alır'', yüzde 18,49 ile ''rüşvet yer'', yüzde 10,58 ile ''iktidarın adamları olurlar'' şeklinde olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 44,78'i yaptığı işi ''rutin'', yüzde 14,63'ü ''sıkıcı'', yüzde 4,12'si ''yaratıcı'', yüzde 3,93'ü de ''zevkli'' olarak nitelendirdi.

Memurların yüzde 90'ı maaşlarının aylık ihtiyacını karşılamadığını bildirdi. Maaşının aylık ihtiyacını karşıladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 6'da kalıyor.

Memurların yüzde 91,95'i maaşıyla yatırım yapamadığını belirtiyor. Aylık harcamalarını yaparken maaşın dışında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 92.

-KREDİ KARTI SAYISI 4'E KADAR ÇIKIYOR-

Araştırmaya göre, memurların yüzde 91,72'si kredi kartına sahip. Katılımcıların yüzde 9,61'inin 4 ve daha fazla, yüzde 18,15'inin 3 tane, yüzde 39,51'inin 2 tane, yüzde 32,73'ünün 1 tane kredi kartı bulunuyor.

Memurların yüzde 58,67'si maaşı yetmediği zaman kredi kartı kullandığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 23,74'ü banka kredisi, yüzde 5,82'si ek iş yapma, yüzde 3,61'i de önceki tasarruflarından harcama yoluna başvuruyor.

Memurların yüzde 55,01'i sendikaya üyelik, sendikal etkinliklere katılma gibi hakları kullanmadığını belirtiyor.

''Memur sendikaları, memur haklarını savunabiliyor mu?'' sorusuna katılımcıların yüzde 8,71'i ''savunamıyor'', yüzde 36,92'si ''kesinlikle savunamıyor'', yüzde 15,76'sı ''savunuyor'', yüzde 10,65'i ''kesinlikle savunuyor'' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 27,96'sı ise fikir belirtmedi.

Ankete katılanların yüzde 64,52'si memurlara verilen maaş oranlarında örgütlü mücadelenin olmadığını ifade ediyor.

Memurların yüzde 48'i memurun siyaset yapmasının kanunla engellenmesini ''haksız'' buluyor.

Katılımcıların yüzde 46,72'si, özel sektörde çalışmayı istediğini dile getiriyor.

Memurların yüzde 93'ü devletin memurlara sağladığı sağlık, çocuk yardımı, işsizlik ve çalışamama gibi durumlarda sağladığı hakları yeterli bulmuyor.

Katılımcıların yüzde 99'u, memurlara verilen emekli maaşlarının yeterli olmadığına inanıyor.

-SENDİKALARIN TUTUMU-

Ankete katılanların yüzde 91,58'i ''geleceğe güvenle bakamadığını'' belirtirken, ''geleceğe güvenle baktığını'' söyleyenlerin oranı yüzde 2,63'te kalıyor.

Katılımcıların yüzde 80,17'si her gün gazete alamadığını, yüzde 89,55'i sinema, tiyatro, konser gibi sosyal etkinlikleri takip edemediğini, yüzde 78,92'si her yıl düzenli olarak tatil yapamadığını bildirdi.

Memurların yüzde 66,73'ü, hükümetle masaya oturan sendikaların 6 yıllık tutumunun, memurlara katkı sağlamadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 71,09'u da hükümetle masaya oturan sendikalar arasındaki uyuşmazlıkların, memurun hak arayışını olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirdi.

A.A

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Tüm yorumları göster(8)
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme