Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yatırımcıların yeni teşvik adresi olacak. TOBB'a bağlı 11 sanayi odasına küçük ve orta boy işletmeye (KOBİ) yatırım teşviki verme yetkisi tanındı.

Bugüne kadar devlet teşvikleri, sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  (KOSGEB) aracılığıyla alınıyordu. Bundan sonra ise firmalar, marka yaratma teşviki için KOSGEB'in, üretime dayalı yatırımlar için ise TOBB'un kapısını çalacak. TOBB'un vereceği teşvikler yatırıma dayalı olacağı için miktarlar da yüksek tutuldu. TOBB, KOBİ'lere 200 bin YTL ile 8 milyon YTL arasında yatırım teşviki verecek.

Teşvik vermeye yetkili odalardan biri olan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, "KOBİ'ler bundan böyle faaliyet gösterdikleri illerdeki sanayi odalarından teşvik alabilecek. KOBİ'ler daha hızlı ve verimli teşvik alma imkânına kavuştu" dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş de "Ankara'daki memur burada kimin ne ihtiyacı var bilemez. Ama biz tüm firmalarımızı yakından tanıyoruz. KOBİ'ler için büyük bir fırsat doğdu" diye konuştu.


Karar 10 Ağustos'ta yayımlandı

TOBB'a teşvik verme yetkisi tanındığına ilişkin karar 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'te yayımlandı. Yeni uygulamanın bürokrasi yüzünden teşvik alamayan KOBİ'ler için önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiliyor. 

Yerel teşvik uygulamasının bir başlangıcı olarak değerlendirilen bu karar, imalat ve tarımsal sanayi sektörlerindeki yatırımlar için “yatırım teşvik belgesi” müracaatlarını kapsıyor. Firmalar yatırımları için 10 farklı kategoride teşvik imkânından yararlanabilecek. Ancak bu kategoriler önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu arada yapılmış yatırımlara sağlanacak teşvik unsurları arasında Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, Katma Değer Vergisi İstisnası ve KOBİ Kapsamı Yatırımlar İçin Faiz Desteği de bulunuyor. Ar-Ge yatırımları, çevre yatırımları, yabancı sermayeli şirketlerce yapılacak yatırımlar, imalat ve tarımsal sanayi sektörleri dışında kalan yatırımlar ve 8 milyon YTL’nin üzerindeki yatırımlar için yine doğrudan Hazine Müsteşarlığı'na başvuru yapılacak. 

KOBİ'lerin halen en büyük destekçisi durumunda olan KOSGEB, KOBİ desteklerine devam ediyor. Ancak KOSGEB'in parasal teşviklerden uzaklaştırılıp, daha çok danışmanlık hizmeti vermesi uzun zamandır hükümetin planları arasında yer alıyor.

KOBİ'lerin işi kolaylaştı

AK Parti hükümetinin seçim öncesi vaatleri arasında yer alan sektörel ve bölgesel teşvik vaadi açısından da yapılan değişiklik büyük önem taşıyor. İlk kez doğrudan teşvik verme hakkı kazanan odalar, bu sayede sektörel ve bölgesel teşvik politikalarının içinde aktif rol üstlenebilecek. Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş, odalara tanınan yetki ile KOBİ niteliğindeki firmaların çok kolay teşvik alabileceğini belirtti. Özgümüş, "Odaların teşvikteki rolü arttı. Zaten böyle olması gerekiyordu. Ankara'daki memur burada kimin ne ihtiyacı var bilemez. Ama biz tüm firmalarımızı yakından tanıyoruz. Ayrıca teşvik almayan isteyen KOBİ'lerimiz bazı işgüzarların eline düşüyordu. KOBİ'lerin karşısına 'Biz size bu konuda danışmanlık yapalım' diyen firmalar çıkıyordu. Danışmanlık adı altında KOBİ'leri dolandırıyordu. Şimdi KOBİ'ler hiçbir sorun yaşamadan hak ettiği kadar teşvike kavuşacak. Teşviklerde yerel yönetimlere ve özellikle de sanayi odalarına verilen yetkiler daha da artmalı" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise TOBB'un teşvik politikalarında söz hakkının artırılması gerektiğini belirterek "KOBİ'lerin, faaliyet gösterdikleri illerdeki sanayi odalarınca teşvik belgesine bağlanarak, devlet desteklerinden yararlanabilmeleri sağlanmış oldu. Konu bu açıdan çok büyük önem arz ediyor. Sanayi odalarının önündeki engeller kaldırılmış oldu ve KOBİ'ler daha hızlı ve verimli teşvik alma imkânına kavuştu" diye konuştu.

4 kez gitti belge elamadı

İkitelli'de faaliyet gösteren Akım Tekstil Genel Müdürü Fatih Sönmez teşvik konusunda büyük sıkıntılar çekmiş bir firmanın yöneticisi. 800 bin dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Sönmez, "Teşvik başvurusu için 4 kez Ankara'ya gitmek zorunda kaldık. Ancak hala bir sonuç yok. Bundan sonraki adresimizin İstanbul Sanayi odası olması çok sevindirici. Çünkü Ankara'daki bürokrasi nedeniyle işler sağlıklı yürümüyor. Sanayi ve ticaret odalarına daha fazla teşvik yetkisi verilmeli" dedi.

 

KOBİ'ler odalardan nasıl destek alacak

* Öncelikle bağlı oldukları odalara giderek form dolduracak.

* Herhangi bir vergi borcu olmadığını ispatlayacak.

* Yaptığı veya yapacağı yatırım tutarını sanayi odasına bildirecek.

* Oda, değerlendirmeden sonra firmaya uygun teşvik belgesini verecek.

 

Hangi odalar teşvik verecek

Adana Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

Balıkesir Sanayi Odası

Denizli Sanayi Odası

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Eskişehir Sanayi Odası

Gaziantep Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası

Kayseri Sanayi Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Referans


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme