Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), 2012 yılı Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56 arttığını, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,09 gerilediğini açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Şubat ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43, ÜFE ise yüzde 9,15 artış gösterdi.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,48, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,96 düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye'de Şubat ayında tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0,56 artış, üretici fiyatlarında ise yüzde 0,09 azalış meydana geldi.

Şubat itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 10,43, ÜFE'de yüzde 9,15 oldu.

Merkez Bankasının Şubat ayı ikinci dönem beklenti anketinde de Şubat ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,62, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,26 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı Şubat ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 0,56 artış, ÜFE'de ise yüzde 0,09 azalış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,48 artış meydana geldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,51 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,10, ev eşyası yüzde 11,79, ulaştırma yüzde 11,30, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,17 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu.

Şubatta yer alan 444 maddeden 67'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 241 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 136 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE
2012 yılı Şubat ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,09 düşüş, yıllık bazda yüzde 9,15 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 10,96 artış meydana geldi.

Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 1,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,58 artış kaydedildi.

Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,50 düşüş gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,37, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,36 artış meydana geldi.

ÜFE'de Şubatta endekste yer alan toplam 791 maddeden 117'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 316 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 358 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
Şubat ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,53, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,13 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,52 artış gösterdi. Fiyatlar işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç değişim olmadı. Enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,56, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 0,58 arttı.

Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,03 gerilerken, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda değişim olmadı. Enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda ise yüzde 0,18 gerileme gözlendi.

Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ise ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 10,01, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 10,15 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 10,06, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,64, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 9,44 artış gösterdi.

Ayrıca, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 9,80, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,24, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 8,47, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 8,12 artış meydana geldi.

TABLO

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:

AYLIK ENFLASYON

---------------

.                         ÜFE                                                      TÜFE

.        -------------------------------------------------   -------------------------------------------------

Aylar     2006  2007    2008   2009   2010   2011   2012      2006    2007   2008  2009    2010   2011   2012

------   -----  -----   -----  ----- ------ ------  ------   ------  ------ ------ -----  ------  -----  -----

Ocak     1,96   -0,05   0,42   0,23   0,58   2,36   0,38      0,75    1,00   0,80   0,29   1,85   0,41   0,56

Şubat    0,26    0,95   2,56   1,17   1,66   1,72  -0,09      0,22    0,43   1,29  -0,34   1,45   0,73   0,56

Mart     0,25    0,97   3,17   0,29   1,94   1,22             0,27    0,92   0,96   1,10   0,58   0,42

Nisan    1,94    0,80   4,50   0,65   2,35   0,61             1,34    1,21   1,68   0,02   0,60   0,87

Mayıs    2,77    0,39   2,12  -0,05  -1,15   0,15             1,88    0,50   1,49   0,64  -0,36   2,42

Haziran  4,02   -0,11   0,32   0,94  -0,50   0,01             0,34   -0,24  -0,36   0,11  -0,56  -1,43

Temmuz   0,86    0,06   1,25  -0,71  -0,16  -0,03             0,85   -0,73   0,58   0,25  -0,48  -0,41

Ağustos -0,75    0,85  -2,34   0,42   1,15   1,76             -0,44   0,02  -0,24  -0,30   0,40   0,73

Eylül   -0,23    1,02  -0,90   0,62   0,51   1,55              1,29   1,03   0,45   0,39   1,23   0,75

Ekim     0,45   -0,13   0,57   0,28   1,21   1,60              1,27   1,81   2,60   2,41   1,83   3,27

Kasım   -0,29    0,89  -0,03   1,29  -0,31   0,65              1,29   1,95   0,83   1,27   0,03   1,73

Aralık  -0,12    0,15  -3,54   0,66   1,31   1,00              0,23   0,22  -0,41   0,53  -0,30   0,58

YILLIK ENFLASYON

----------------

.                        ÜFE                                                   TÜFE

.       ----------------------------------------------    --------------------------------------------

Aylar   2006  2007   2008  2009   2010   2011    2012     2006   2007   2008  2009  2010   2011  2012

------  ----- ----- -----  -----  -----  -----  ------    -----  ----- -----  ----- -----  ----- -----

Ocak     5,11  9,37  6,44  7,90   6,30   10,80   11,13    7,93   9,93   8,17   9,50  8,19  4,90  10,61

Şubat    5,26 10,13  8,15  6,43   6,82   10,87    9,15    8,15  10,16   9,10   7,73 10,13  4,16  10,43

Mart     4,21 10,92 10,50  3,46   8,58   10,08            8,16  10,86   9,15   7,89  9,56  3,99

Nisan    4,96  9,68 14,56 -0,35  10,42    8,21            8,83  10,72   9,66   6,13 10,19  4,26

Mayıs    7,66  7,14 16,53 -2,46   9,21    9,63            9,86   9,23  10,74   5,24  9,10  7,17

Haziran 12,52  2,89 17,03 -1,86   7,64   10,19           10,12   8,60  10,61   5,73  8,37  6,24

Temmuz  14,34  2,08 18,41 -3,75   8,24   10,34           11,69   6,90  12,06   5,39  7,58  6,31

Ağustos 12,32  3,72 14,67 -1,04   9,03   11,00           10,26   7,39  11,77   5,33  8,33  6,65

Eylül   10,55  5,02 12,49  0,47   8,91   12,15           11,19   7,12  11,13   5,27  9,24  6,15

Ekim    10,94  4,41 13,29  0,19   9,92   12,58            9,98   7,70  11,99   5,08  8,62  7,66

Kasım   11,67  5,65 12,25  1,51   8,17   13,67            9,86   8,40  10,76   5,53  7,29  9,48

Aralık  11,58  5,94  8,11  5,93   8,87   13,33            9,65   8,39  10,06   6,53  6,40 10,45


Şubat ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 8,13, sanayi sektöründe yüzde 9,37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Şubat ayında ÜFE'de yüzde 9,15 olan yıllık artış, tarım sektöründe yüzde 8,13, sanayi sektöründe yüzde 9,37 oldu.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Şubat ayında aylık bazda, tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 1,83, balıkçılıkta yüzde 2,52 arttı. Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta yüzde 7,67, balıkçılıkta yüzde 31,27 artış görüldü.

SANAYİ SEKTÖRÜ
Sanayi sektöründe ise Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,50 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 9,37 fiyat artışı kaydedildi. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,36'lık fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde fiyatlar değişmezken, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 4,59, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,17'lik düşüş oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 9,54, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,43, elektrik, gaz ve su da ise yüzde 6,56 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 3,82 ile diğer ulaşım araçlarınını imalatı alt sektöründe yaşandı. Yıllık bazda da yüzde 28,50 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında kaydedildi.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt gruplar Aylık Yıllık

Yüzde

-------------------------------------------------------------

Üretici fiyatları

Genel -0,09 9,15

Tarım 1,85 8,13

Tarım, avcılık, ormancılık 1,83 7,67

Balıkçılık 2,52 31,27


Sanayi -0,50 9,37

Madencilik ve taş ocakçılığı -0,17 13,43

İmalat Sanayi 0,00 9,54

Elektrik, gaz ve su -4,59 6,56


Tüketici fiyatları

Türkiye 0,56 10,43

Gıda ve alkolsüz içecekler 2,08 11,17

Alkollü içecekler ve tütün 0,00 18,51

Giyim ve ayakkabı -4,07 9,07

Konut 0,60 9,79

Ev eşyası 1,04 11,79

Sağlık 0,66 0,70

Ulaştırma -0,33 11,30

Haberleşme -0,19 0,61

Eğlence ve Kültür -0,34 7,52

Eğitim 0,11 6,35

Lokanta ve oteller 0,46 8,20

Çeşitli mal ve hizmetler 0,37 17,10


Türkiye'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 12,66 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Şubat ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,43 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 12,66 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'', yüzde 12,02 ile ''Kastamonu, Çankırı, Sinop'' ve yüzde 11,95 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' bölgeleri oldu.

Yıllık olarak en düşük fiyat artışların yaşandığı bölge ise yüzde 9,73 ile ''Antalya, Isparta, Burdur'' oldu. Bu bölgeyi yüzde 9,83 ile ''İstanbul'' izledi.

Başkent Ankara'da yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 10,10, İzmir'de ise yüzde 10,18 oldu.

Aylık bazda TÜFE'nin en fazla arttığı bölge yüzde 1,04 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' oldu. Bu bölgeyi 1,02 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' bölgesi izledi.

TÜFE'nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,21 ile ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'' oldu.

Şubatta, fiyatların düştüğü bir bölge olmadı.

. (yüzde)

. AYLIK YILLIK

. ------ --------

TÜRKİYE 0,56 10,43

(İstanbul) 0,65 9,83

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,30 10,83

(Balıkesir, Çanakkale) 0,68 10,73

(İzmir) 0,46 10,18

(Aydın, Denizli, Muğla) 0,38 10,07

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,57 10,11

(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,45 10,06

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,21 10,55

(Ankara) 0,74 10,10

(Konya, Karaman) 0,46 10,31

(Antalya, Isparta, Burdur) 0,39 9,73

(Adana, Mersin) 0,41 10,77

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye) 0,47 11,95

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 1,02 12,66

(Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,74 11,72

(Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,81 11,40

(Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,73 12,02

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,23 10,87

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,57 10,98

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,55 11,19

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,04 11,04

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,46 11,32

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,32 10,47

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,31 11,20

(Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,30 10,67

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,35 10,18

AA

 
  • tüik
  • ENFLASYON
  • TÜFE
  • ÜFE

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Tüm yorumları göster(10)
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme