Buna göre, yönetmeliğin 57. maddesinin on birinci fıkrası, ”Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projeler yapı denetim kuruluşu veya  projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler  tarafından ilgili kurumlara  onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilir” şeklinde  değiştirildi.

Yönetmeliğin on dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesindeki ”şantiye  şeflerinden” ibaresi, ”fen adamlarından, şantiye  şefleri ile yapı müteahhitlerinden” olarak yenilendi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 58. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi, ”Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir” şeklinde oldu.

”Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği”nin değiştirildiği yönetmeliğin eklerine, ”yapı müteahhitlerine ait taahhütname örneği” eklendi.
Oda kayıt belgesi örneği de yürürlükten kaldırıldı.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme