İmar yönetmeliğinde değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ”Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı

Onaylanmadı Bu haberi favori listenize eklemek için üyelik girişi yapmalısınız. Üye değilseniz tıklayın.
İmar yönetmeliğinde değişiklik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Sonra Oku

Buna göre, yönetmeliğin 57. maddesinin on birinci fıkrası, ”Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projeler yapı denetim kuruluşu veya  projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler  tarafından ilgili kurumlara  onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilir” şeklinde  değiştirildi.

Yönetmeliğin on dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesindeki ”şantiye  şeflerinden” ibaresi, ”fen adamlarından, şantiye  şefleri ile yapı müteahhitlerinden” olarak yenilendi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 58. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi, ”Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir” şeklinde oldu.

”Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği”nin değiştirildiği yönetmeliğin eklerine, ”yapı müteahhitlerine ait taahhütname örneği” eklendi.
Oda kayıt belgesi örneği de yürürlükten kaldırıldı.

BU HABERE İLK YORUMU SEN YAZ
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
GÖNDER

SOSYAL MEDYADA HTEKONOMİ

FACEBOOK
TWITTER
KUR ÇEVİRİCİ
PARA BİRİMİ
ÇEVİRİLECEK PARA BİRİMİ