05 ARALIK 2016
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

İstanbul'un en ünlü delileri ve divaneleri!

28 Ekim 2016 Cuma, 10:33:21

1400’lü yıllardan, 1900’lü yıllara kadar İstanbul'da yaşamış olan divânelerin ilginç hikayeleri

 • 1
  1 | 94

  Horos (Horoz) Mehmed Dede:

  İstanbul'un Fethi sırasında orduda, dikkat çeken meczûb erlerden birisi olan bu zât büyük bir manevî şevk kaynağı olmuştur.

 • 2
  2 | 94

  Horos Mehmed Dede'nin fetihten önce Fatih Sultan Mehmed'in himmet rica ettiği ve içlerinde Akşemseddîn, Molla Gürânî, Emîr Buharî, Molla Fenârî'nin bulunduğu Allah dostu yetmiş yedi ulu sultandan birisi olduğu rivayet edilir.

   

 • 3
  3 | 94

  Cibâlikapı Cebe Ali:

  İstanbul'un fethinin en hararetli zamanlarında Cebe Ali, maiyetindeki üç yüz civarında dervişle birlikte Tershane bahçesi önünde denize postlarını sererler ve zikre başlarlar. Kale üzerinden kudüm ve def sesleri arasında piyade ve postnişinleri gören Bizans askerleri, işittikleri sesler ve tanık oldukları manzara karşısında korkudan akıllarını yitirecek duruma gelirler. Cebe Ali ve erenleri daha sonra Cibali Kapısı yönünden kuşatmaya katılırlar. Bu kuşatmasının anısına buraya Cibâlikapısı adı verilir.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 4
  4 | 94

  Cebe Ali’nin Kapısı

 • 5
  5 | 94

  Kırbasındaki Suyu Görenler İnanamadı

  Zuhurat Baba:

  Bakırköy’de, kendi adıyla anılan muhitte medfûn olan Zuhurat Baba, İstanbul'un fethinin renkli simalarından birisidir. Osmanlı askerlerinin kullandığı su kaynaklarının Bizanslılarca zehirlenmesi üzerine bir su kıtlığı baş gösterir. Bu esnada aksakallı bir koca yiğit, sırtında bir su kırbasıyla zuhur eder ve askerin susuzluğunu giderir. Fetih neticesinde şehitler arasında Zuhurat Baba'nın da olduğu görülür.

   

 • 6
  6 | 94

  Gemicilerin Klavuzu

  Durmuş Dede:

  Rumeli Hisarı civarını mesken tutan Durmuş Dede, özellikle gemiciler tarafından çokça ziyaret edilen bir zâttır.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 7
  7 | 94

  Gemiciler sefere çıkmadan önce onun sözlerine hayli önem verirler, hangi yöne gitmelerinin hayırlı ve bereketli olacağını ona sorarlar. Bu yüzden de bir sefere çıkacak olan ya da seferden dönen gemiciler ona uğrayıp bir at tasadduk ederler.

   

 • 8
  8 | 94

  50 Yıl Kaldırımda Oturdu

  Mulakkab Osman Çelebi:

  Meczûbların ulularından Saçlı Mehmed Efendi’nin mürîdi olan Osman Çelebi 16. yüzyılda Sultan Murad zamanında yaşamıştır. Aksaray Karakolu bitişiğinde bir kaldırımın üzerinde başı çıplak ve üzerinde bir kebe (aba), elli yıldan fazla bir süre oturduğu rivayet edilir.

   

 • 9
  9 | 94

  Çevreci Dede

  Aşûm Dede:

  16. yüzyılda Saraçhanebaşı’nda yaşayan Aşûm Dede, hep susku içre dolaşan bir zâttır. Bir çevre gönüllüsü gibi caddelere yuvarlanan ve işe yaramayan taşları kaldırarak yolları temiz tutmayı adet haline getirmiştir. Divâneliğin kimi durumlarda hırpaniliği çağrıştırmasına karşın Aşûm Dede gibi bu algıyı boşa çıkaran birçok örnek bulunmaktadır. Bazıları mesken tuttukları muhiti manen koruma görevi üstlenirken bazıları da titizlikleriyle öne çıkar ve yaşadıkları yeri bir gülistana dönüştürür.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 10
  10 | 94

  Çivili Kovukta 40 Yıl

  Taşçı Delisi:

  16. yüzyılın divânelerinden olan Taşçı Delisi, Edirnekapı dışında bulunan Mezarcılar Tekkesi’nin duvarına bir kaç taş dayadıktan sonra şiltesine elli ya da altmış gram ağırlığında kırk kadar çivi döşer ve gün batımının ardından o deliğe sokulur. Bedeninin yarısı dışarı sarkacak biçimde çivilerin üzerinde uyur. Bu kovukta kırk yılı aşkın bir süre gecelediği rivayet edilmektedir.

   

 • 11
  11 | 94

  Ömründe Keser Vurmamış Nalıncı Üstadı

  Nalıncı Memi Dede:

  Evliya Çelebi’ye göre meczûbların serçeşmesi olan Nalıncı Memi Dede, küçük bir dükkanda nalıncılık yapmaktadır. Ömründe hiç keser vurmadığı halde nalıncı üstadı olur.

   

 • 12
  12 | 94

   

  Gark olduğu cezbe halinden olsa gerek, yaz kış demeden nalınla gezer. Vefat ettiği gece, Sultan III. Murad’ın rüyasına girerek cenazesinin Fatih Camii'nde kılınmasını, kendi evinde defnedilmesini ve üzerine bir kubbe, bir tekke ve bir çeşme inşa edilmesini ister.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 13
  13 | 94

  Rivayete göre cenazeye İstanbul halkının büyük bölümü iştirak eder; öyle ki cenaze öğle namazından akşam namazına kadar baş üstünde güçlükle defnedileceği yere ulaşır.

   

 • 14
  14 | 94

  7 Günde Alındı 7 Günde Verildi 

  Yetmiş Guruş Dede:

  Sultan Murad Han’a Revan’ı yedi günde fethedeceğini, ancak yedi gün sonra tekrar vereceğini söyleyen Yetmiş Guruş Dede’nin bu keşfi, Sultan’ın Revan’ı yedi gün süren bir kuşatmanın arından fethedişi ve yedi gün sonra Revan’ın İranlıların eline geçişiyle tahakkuk eder.

   

 • 15
  15 | 94

  Yanan Fırından Çıkıp Denizde Kayboldu, Timsahın Üzerinde Bulundu

  Kapânî Deli Sefer Dede:

  Unkapanı civarında yaşamış olan Sefer Dede, anlaşılan o ki celâl hâlinin galip olduğu bir vakit Ekmekçi Alî Efendî’nin alev alev yanan fırınına girer ve orada sükûn bulur. Sanki hiç bir şey olmamış gibi fırından çıkıp yaklaşık yüz kişiyle vedalaştıktan sonra Unkapanı’ndan denize dalarak gözden kaybolur.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 16
  16 | 94

  Aradan yedi sene geçer. Bir gün Cezayir’den gelen Kara Hoca ve Ali Peçenoğlu’nun kalyonları İstanbul’a eriştiğinde, yanlarında Sefer Dede’nin olduğu görülür. Kara Hoca ve Alî Peçenzâde’nin maiyetindekiler, yedi sene önce Sefer Dede’nin Okyanusta, Sebte (Cebelitarık) Boğazı dışında bir timsahın üzerinde olduğu halde gemilerine yaklaştığını ve onu gemiye aldıklarını söylerler.

   

 • 17
  17 | 94

  Tabutların Arkasından Yuh Diye Bağıran Dede

  Yuh Baba:

  Rivayete göre, Yuh Baba defnedilmek üzere omuzlarda taşınan bazı tabutların ardından “Yuh” diye seslenmektedir. Bu yüzden de “Yuh Baba” olarak anılmaya başlar.  Yuh Baba vefat ettikten sonra defnedilmek üzere tabutu götürülürken, onun hayattayken tabutların ardından “Yuh” demesinden hoşlanmayan bir komşusu “Yuh” diye ünler. Yuh Baba da içinde bulunduğu tabuttan doğrulup, "Eğer ben de dünyada Yaradan’dan bihaber yaşadımsa, bana da yuh!” der ve tekrar tabutuna uzanır.

   

 • 18
  18 | 94

  Hiç Görmediği İnsanlara İsmi ile Hitap Edermiş

  Boynuzlu Divâne Ahmed Çelebi:

  Divâne Ahmed Dede’ye "boynuzlu" denmesinin nedeni, koynunda koyun, keçi, sığır, ceylan vb. hayvanlara ait muhtelif ebatlarda boynuz taşımasıdır.

  Gündüzleri Kasımpaşa Köprüsü üzerine oturup gelene geçene, "Şalla (İnşallah?) Kâbe’ye gidesin Ahmed çebu, Şalla Kâbe’ye gidesin Mehmed çebu” der durur. Daha önce hiç görmediği bir kişiye bile, ona ismiyle seslenir: "Filanca çebu!” Öyle ki yıllar önce oradan geçmiş olan bir kişiyi görse "Hoşgeldin filanca kadının oğlu filan çebu” demek suretiyle onu selamladığına şahit olunmuştur.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 19
  19 | 94

  60 Yıl Konuşmamış

  Kâğid ( Kâğiz) Delisi:

  Laleli ile Beyazıt arasında gidip gelirken, yolda bulduğu kağıtları duvarların oyuklarına sıkıştırmakla meşgul olmuştur Kağıd Delisi. Altmış yılı aşkın bir süre hiç konuşmadığı söylenir.

   

 • 20
  20 | 94

  Buzun Üzerinde Bile Terleyen Dîvâne 

  Tabak Dîvânesi:

  16. yüzyıl divânelerinden olan Tabak Dîvânesi, yaz kış demeden üryân gezermiş. İstanbul’un buz kesen kış günlerinde, Okmeydanı’nda yağan karın üzerine yatar ve sanki soğuk değilmişçesine al yanaklarından ter damlaları süzülürmüş.

   

 • 21
  21 | 94

  Sivri Külah, Yüksek Nalınlar

  Deli Salih:

  1850’lerde yaşamış olan “Deli Salih”, devrin meşhur meczûblarındandır. Sivri bir külah ve yüksek nalınlar giyermiş. Elinde sürekli taşıdığı fenerle sürekli bir şeye sövüp sokak be sokak dolanırmış. Bu ağır sözlerine karşın halk onu mazur görürmüş. Öyle ki rivayete göre sokakta ona rastlayıp sözlerini işiten bazı saf hanımlar, derhal evlerine dönüp onun namına afv ü mağfiret dilermiş.

   

 • HABERİN DEVAMI
 • 22
  22 | 94

  Sadâsıyla Kalpleri Ürpertirdi 

  Şeyh Ferid Efendi:

  20. yüzyılın divânelerinden olan Ferid Efendi, sadâsıyla kalpleri ürpertip titreten bir zâttır. İlahî cezbeye tutulan diğer zevât gibi Şeyh Ferid Efendi de üzerinde bir aba ya da bir entariyle dolaşır. Sevenleri maddi yardımda bulunduklarında, ona verilen şeyi kendine ayırmak yerine dağıtacak birilerini arar.

   

 • 23
  23 | 94

  Kerâmet Sahibi Beylerbeyli Atâ Efendi:

  Sultan II. Abdülhamid Han devrinde Beylerbeyinde yaşamış olan Atâ Efendi, heybetli yapısının yanı sıra yüzünü kaplayan sakalı ve alnına dökülen kakülleriyle harabatî bir şahsiyettir. Atâ Efendi, dört mevsim başında bir keçe külah, sırtında bir abayla dolaşır. Cezbenin hararetinden olsa gerek kışın dondurucu soğuğunda bile denize girer. İstavroz’da bir kulübede yaşayan Atâ Efendi’nin büyük kerâmet sahibi olduğuna inanılır.

   

 • 24
  24 | 94

  İstanbul Kültür A.Ş.'nin 'İstanbul'un 100 divanesi' kitabında yer alan bazı isimlerin hikayeleri ise çok sınırlı.

 • HABERİN DEVAMI
 • 25
  25 | 94

  İstanbul'un8 dört bir yanında yaşamış, hatta bazı semtlere isimlerini vermiş, padişahlar tanımış bu şaşırtıcı isimlerin diğerleri de şunlar:

 • 26
  26 | 94

  Horoz Dede

 • 27
  27 | 94

  Hatablı

 • HABERİN DEVAMI
 • 28
  28 | 94

  Deniz Abdal

 • 29
  29 | 94

  Derya

 • 30
  30 | 94

  Tezveren Dede

 • HABERİN DEVAMI
 • 31
  31 | 94

  Tuz Baba

 • 32
  32 | 94

  Keskin

 • 33
  33 | 94

  Koyun

 • HABERİN DEVAMI
 • 34
  34 | 94

  Eskici

 • 35
  35 | 94

  Yıldız

 • 36
  36 | 94

  Ya Vedud

 • HABERİN DEVAMI
 • 37
  37 | 94

  Zanbakk

 • 38
  38 | 94

  Kovacı

 • 39
  39 | 94

  Asumani

 • HABERİN DEVAMI
 • 40
  40 | 94

  İlyas

 • 41
  41 | 94

  Üryani Dede

 • 42
  42 | 94

  Altuncuzade Tekkesi

 • HABERİN DEVAMI
 • 43
  43 | 94

  Derviş-Safeviler Dönemi

 • 44
  44 | 94

  Mulakkab

 • 45
  45 | 94

  Kulubeli

 • HABERİN DEVAMI
 • 46
  46 | 94

  Yemenli

 • 47
  47 | 94

  Taşcı

 • 48
  48 | 94

  Elek

 • HABERİN DEVAMI
 • 49
  49 | 94

  Hızır

 • 50
  50 | 94

  Sultan Büdela Hasan Dede

 • 51
  51 | 94

  Seyyid Süleyman

 • HABERİN DEVAMI
 • 52
  52 | 94

  Nenesi

 • 53
  53 | 94

  Nalıncı Hüseyin

 • 54
  54 | 94

  Erdebilizade

 • HABERİN DEVAMI
 • 55
  55 | 94

  Armağani

 • 56
  56 | 94

  Divane Burnaz

 • 57
  57 | 94

  Divane Duhankeş

 • HABERİN DEVAMI
 • 58
  58 | 94

  Bülbül Divanesi

 • 59
  59 | 94

  Laleli-Sebah & Joaillier

 • 60
  60 | 94

  Sümüklü

 • HABERİN DEVAMI
 • 61
  61 | 94

  İsmail Efendi

 • 62
  62 | 94

  Seyyid Nizam

 • 63
  63 | 94

  Kalıcı

 • HABERİN DEVAMI
 • 64
  64 | 94

  Hünkar Delisi

 • 65
  65 | 94

  Laleli Baba

 • 66
  66 | 94

  Bayrakdar

 • HABERİN DEVAMI
 • 67
  67 | 94

  Bayrakdar

 • 68
  68 | 94

  Beşiktaşi

 • 69
  69 | 94

  Dalkavuk

 • HABERİN DEVAMI
 • 70
  70 | 94

  Flandin-Pera Mezarlığı

 • 71
  71 | 94

  Arpaemini

 • 72
  72 | 94

  Derviş Osman

 • HABERİN DEVAMI
 • 73
  73 | 94

  Derviş Osman

 • 74
  74 | 94

  Derviş Osman

 • 75
  75 | 94

  Kuşbaz

 • HABERİN DEVAMI
 • 76
  76 | 94

  Ahmed Ağa

 • 77
  77 | 94

  Çöp Atlamaz

 • 78
  78 | 94

  Said

 • HABERİN DEVAMI
 • 79
  79 | 94

  Arif Ağa

 • 80
  80 | 94
 • 81
  81 | 94

  Aşık Cemal

 • HABERİN DEVAMI
 • 82
  82 | 94

  Düğümlü

 • 83
  83 | 94

  Hasan Rıza

 • 84
  84 | 94

  Takunyacı

 • HABERİN DEVAMI
 • 85
  85 | 94

  Mahmud Baba

 • 86
  86 | 94

  Kutb'ul Arif

 • 87
  87 | 94

  Ebulkilab

 • HABERİN DEVAMI
 • 88
  88 | 94

  Şeyh Ferid

 • 89
  89 | 94

  Deli Hidayet Eyüplü Deli

 • 90
  90 | 94

  Dilsiz

 • HABERİN DEVAMI
 • 91
  91 | 94

  Pazarola

 • 92
  92 | 94

  Adamol

 • 93
  93 | 94

   

  Balıkçı Baba

 • HABERİN DEVAMI
 • 94
  94 | 94

  Mortucu


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
Kalan karakter : 300