ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA

TMSF'nin Sabah ve ATV'ye el koymasının ardından Ciner Grubu çok önemli belgeleri dün mahkemeye sundu.

Belgeyi GazetePort'tan Yavuz Semerci yayınladı.

Belge, Ciner Grubu ile Dinç Bilgin arasında yapılan ve TMSF'ye verilen sözleşmelerin ortadan kalktığını gösteriyor. Dinç Bilgin'in, TMSF'ye verdiği "inanç sözleşmesine karşın, Ciner Grubu bu sözleşmelerin imha edildiğini, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ortaya koyan belgeyi mahkemeye verdi. Mahkemeye verilen belgelerde imzası bulunan kişi, Dinç Bilgin'i temsilen Önay Bilgin. Belgeye göre 2003 yılı Nisan ayında
Dinç Bilgin, merkez grubunuda hiç bir hak, alacak veya ortaklığının bulunmadığını, daha önce yapılan protokollerinin iptal edildiğini belirtiyor. TMSF'nin daha önce görmediği bu belgelerin davanın seyrinde çok önemli olabileceği belirtiliyor.
 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Grubu şirketlerine el koyma gerekçesi, Dinç Bilgin ile Turgay Ciner arasında 2002 yılında yapılan inanç sözleşmeleriydi. İleride ortaklık kurulacağına ilişkin hükümler içeren bu sözleşmeleri Dinç Bilgin TMSF'ye vermiş, TMSF de "bu anlaşmadan haberdar olmadığı"nı belirterek, merkez gurubu şirketlerine el koymuştu.
 

Ciner grubu ise, 2002 yılında inanç sözleşmelerinin hükümsüz olduğunu, bu sözleşmelerin ortadan kalktığını belirterek, el koymanın haksız olduğunu savunurak Ticaret mahkemesinde ve danıştayda iki dava açtı. Danıştay'ın istanbul 6. idare mahkemesine gönderdiği davada dün çok önemli bir gelişme oldu. Ciner Grubu kendi tezini kanıtlayan çok önemli bir belgeyi mahkemeye sundu. Belge, Dinç Bilgin ile ortaklığın olmadığını, Dinç bilgin imzasıyla ortaya koyuyor. Böylece, el koyma gerekçesi de bu belgeyle çürütülüyor.
 

Mahkemeye sunulan bu çok önemli belge 3 Nisan 2003 tarihli. Yani, Dinç Bilgin'in TMSF'ye verdiği protokollerden 8 ay sonrasına ait. Teslim ve imha protokolünde Ciner ile Dinç Bilgin arasında yapılan inanç sözleşmesini ortadan kaldıran hükümler çok açık biçimde yer alıyor.
 

CİNER'İN MAHKEMEYE SUNDUĞU ÇOK ÖNEMLİ PROTOKOL:
---
 
TESLİM VE İMHA PROTOKOLÜ
03.04.2003
ATV ve SABAH başta olmak üzere Bilgin Grubuna ait yayın mecralarının Etibank'a el konulmasına müteakip yaşadığı mali krizler ve özellikle 2001 ve 2002 yıllarında bu mecraları yöneten Doğan Grubu tarafından içlerinin boşatılması ve yok olma noktasına getirilmesi sebebiyle bu varlıkların yaşatılmasının temini ve böylece BDDK/TMSF başta olmak üzere alacaklıların ve ortaklarının haklarının temini için Dinç Bilgin'in talebi, Turgay Ciner'in kabulü sonucunda Turgay Ciner ile Dinç Bilgin arasında 2002 yılı içinde
BDDK/TMSF'ye birlikte müracaat etmek ve varlıkların BDDK/TMSF'nin onaylayacağı bir çerçevede korunabilmelerini amaçlayan çeşitli müracaat, sözleşme, niyet ve mutabakat beyanı ve protokoller imzalanmış, ancak bu niyet ve projeler Bilgin Grubu varlıkları üzerindeki çeşitli takyidatlar nedeniyle hayata ve uygulamaya sokulamamıştır. Bununla birlikte taraflar arasında nihayet 01.10.2002 başlangıç tarihli Lisans Ve Tam Ruhsat Sözleşmeleri imza edilerek bu tarihten önce 2002 yılında imzalanan tüm belge ve
protokoller iptal, ikale ve fesih edilerek taraflar arasındaki münhasır ilişkinin
TMSF'nin onayına sunulacak Lisans Sözleşmelerinden ibaret olacağı Lisans
sözleşmelerinde kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ayrıca 10.12.2002 tarihli Protokol ile 01.10.2002 tarihli Lisans Ve Tam Ruhsat Sözleşmelerinden önce Turgay Ciner ve Dinç Bilgin arasında 2002 yılında imza1anmış Protokol ve Sözleşmelerin iptal, fesih, ikale ve tecdid'ine ait hususlar düzenlenmiştir.
Buna istinaden Dinç Bilgin yedinde bulunan ve 2002 yılının çeşitli tarihlerinde
düzenlenmiş olan başta 12.06.2002 tarihli ve Dinç Bilgin ile Turgay Ciner'in medyada imza tarihinden itibaren "eşit hisse eşit yönetim" şeklinde hareket edeceklerine dair niyet beyanına havi "Protokol" aslı ile 08.08.2002 tarihli ve Dinç Bilgin'nin BDDK/TMSF'ye olan tüm borçlarının ödenmesi ve Dinç Bilgin hakkındaki tüm idari, yargısal ve adli takyidat ve engellerin fekki sonrasında Merkez Basım Yayın Filmcilik Programcılık Reklamcılık Organizasyon San. Tic A.Ş, Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. Tic. A.Ş., B.B.D Merkez Dağıtım Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ., Merkez Reklam Pazarlama Danışmanlık San. Tic. A.Ş. ve Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon
A.Ş.'ne ait %50 hissenin Dinç Bilgin ya da Önay Bilgin'e mutabık kalınacak koşullarda devri vaadini içeren ve yukarıda belirtildiği şekilde 01.10.2002 tarihli Lisans Sözleşmeleri ve 10.12.2002 tarihli Protokol ile iptal ve tecdit edilen "Sözleşme" başlıklı belge ve eki boş ilmuhaberlerin asılları hükümsüz ve geçersiz hale geldiğinden, kendi adına asaleten ve Dinç Bilgin adına vekaleten Önay Şevket Bilgin tarafindan Turgay Ciner ve Merkez Grubu şirketleri vekili Av. Mehmet Kenan Tekdağ'a iptal ve imha edilmek üzere iade ve teslim edilmiştir. Dinç Bilgin ve Önay Şevket Bilgin'in 12.06.2002 tarihli protokol ve 08.08.2002 tarihli sözleşmeden dolayı Turgay Ciner ve Merkez Grubu şirketlerinden hiçbir şekil ve surette mal, hak ve alacağı mevcut değildir.
 
Teslim eden ve beyanda bulunan
Kendi adına asaleten
Dinç Bilgin adına vekaleten
Önay Şevket Bilgin
Teslim alan
Turgay Ciner adına
Vekaleten
Av. Mehmet Kenan Tekdağ
----

Ciner Grubu'nun mahkemeye sunduğu bu belgeye göre, 3 Nisan 2003 tarihi itibariyle, Dinç Bilgin'in tmsf'ye sunduğu inanç sözleşmeleri tamamen ortadan kalkmış görünüyor.Ciner grubu, daha önce imha ve iptal edilmiş belgelere dayanılarak, şirketlere el konulamayacağını, tmsf işleminin iptalini talep ediyor.
Süreçte ilk kez ortaya çıkan bu belgenin davanın seyrinde çok önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor.
 

Belgeyi Yayınlayan Kaynak:
GAZETEPORT / YAVUZ SEMERCİ


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000