ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan Şevket Demirel'e ait şirketlere ilişkin İstanbul 2. İdare Mahkemesinin
aldığı yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti.

     AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Göltaş ile ilgili İstanbul 2. İdare
Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın 11 Aralık
2006 tarihinde kuruma tebliğ edilmesinin ardından TMSF Hukuk Kurulu, İstanbul
Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazını yaptı.
   
  İtiraz dilekçesinde, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar
verildikten ve bu redde karşı Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz
reddedildikten sonra yeniden yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilmesi
için yeni bir belgenin ortaya çıkması veya maddi bir delil elde edilmesi
gerekmediği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin itiraz yoluyla Anayasa'ya aykırılık
başvurusunda bulunmasının, yeni delil-belge mahiyetinde değerlendirilemeyeceği
kaydedildi.
    
  Anayasa'ya aykırılık iddiasının, mahkemenin kanaatinden ibaret olup,
yürütmeyi durdurma kararı verilmesine gerekçe teşkil olamayacağı görüşü savunulan
dilekçede, mahkemenin, ancak Anayasa Mahkemesince kanun hükmünün yürütülmesinin
durdurulması durumunda dava konusu yapılan idari işlemin yürütmesini
durdurabileceği bildirildi.
    
  Mahkemenin, TMSF'nin davalı olduğu dosyaların büyük bir kısmında ve aynı
mahiyetteki davalarda ilgilerince Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunulmasına
karşın, bu dosyalarda Anayasa'ya aykırılık kararı vermediği, Demirel Grubu
dosyalarında ise Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunulmamasına rağmen
Anayasa'ya aykırılık kararı verilmesi çelişkisine de yer verilen itirazda,
Anayasa'ya aykırılık ve davayı geri bırakma kararından sonra verilen yürütmeyi
durdurma kararının Anayasa'nın sözü edilen maddesine aykırı ve usulsüz bir karar
olduğu ifade edildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ŞARTLARI
     
     Fon aleyhine açılan aynı mahiyetteki diğer davalarda mahkemece Anayasa'ya
aykırılık kararı verilmemesine rağmen, Şevket Demirel dosyalarında bekletici
mesele yapılması kararı verildiği, bu durumun, bir davanın sonuçlarının dolaylı
olarak diğer davalara da genişletilmek istenildiği izlenimini yarattığına dikkat
çekilen dilekçede, bu durumun 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulleri
Hakkındaki Kanun'un 28. maddesinde yer alan tarafların Anayasa'ya aykırılık savı
hakkındaki savunmalarının alınması zorunluluğunun bertaraf edilmesine yönelik
olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.
  
  Yürütmenin durdurulması şartlarının gerçekleşmediğinin, gerek mahkeme ve
gerekse Bölge İdare Mahkemesinin kararlarıyla sabit olduğu, yürütmenin
durdurulması talebinin reddine karar verildikten ve buna yönelik itiraz da
reddedildikten sonra yeniden yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması ve
mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin 2577 Sayılı Kanun'un
27/6.maddesine aykırı olduğu vurgulanan itiraz dilekçesinde, davacılar vekilinin
yeniden yürütmeyi durdurma talebinde bulunmasının 2. kez itiraz anlamını
taşıdığı, mahkemenin talebi kabul etmesinin ise ''bir kereye mahsus itiraz
edilebilmesi'' ve ''itiraz üzerine verilen kararın kesin olması'' hükümlerinin
ihlali niteliğinde olduğu savunuldu.
   
  Dilekçede, yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmesi
istendi.
    
GÖLTAŞ
     
     21 Aralık 1999 tarihinde TMSF'ye devredilen Egebank ile ilişkili bazı
şirketlerin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri 26 Haziran
2005 tarihinde TMSF tarafından devralınmıştı.
   
  Hakim ortak bağlantısı sebebiyle yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilen
Egebank ile ilişkili 9 şirket arasında Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş, Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Meyve Sebze Değerlendirme San. ve
Tic. A.Ş, Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. ve Tic. A.Ş, Orma
Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş, Göl Yatırım Holding A.Ş, Göltaş Hazır
Beton ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim San. ve
Tic. A.Ş, Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş ile OZF Fidancılık San.
ve Tic. A.Ş yer alıyordu.
   
  Şevket Demirel'in, yürütmeyi durdurmaya ilişkin daha önceki talepleri
reddedilmişti.
   
  TMSF, önceki gün Göltaş konusunda idare mahkemesinin yürütmenin durdurulması
kararına süresi içinde itiraz edeceğini Borsa'ya da yazıyla bildirmişti.

 


 


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000