SON DAKİKA
Sancaktan Saraya : Seçme Yazılar
Yazar : M. Çağatay Uluçay
Tür : Tarih Çalışmaları
Yayın Tarihi : 10 Eylül 2012
Yayın Evi : Yapı Kredi Yayınları
Lisan : Türkçe
Sayfa Sayısı : 776
Detay :
M. Çağatay Uluçay, geniş bir tarih yelpazesinde kalem oynatmış, pek çok konuda ilklere imza atmış bir araştırmacıdır. 1930’lu yılların sonlarından itibaren vefatına kadar devam eden çalışmalarında yerel mahkemelerin kayıtlarıyla Osmanlı Arşivleri'ndeki belgelerden yararlanması onu “özel” ve “öncü” kılan yanlardan ikisidir. Uluçay, biyografiden menakıbnâmeye, kültür tarihinden kurum tarihine, yerel araştırmalardan “Osmanlı Haremi”ne, eşkıyalık hareketlerinden âyanların yönetim ve davranış biçimlerine, halk edebiyatından musiki tarihine, padişahların devlet ve harem hayatlarından sultanların, vâlide ve hanım sultanların, cariyelerin özel hayatlarına varıncaya kadar bugün de değerini koruyan yazı ve kitapların müellifi olarak bilinir. Sancaktan Saraya, bir şehzâde sancağı olan Manisa araştırmalarıyla başlayan Uluçay tarihçiliğinin İstanbul, Saray ve Harem üzerine bir yelpaze gibi açılan gelişim çizgisini yansıtan, herbiri bir yerde yayımlanıp kalmış kırk iki yazı ile iki kitapçığı, ilk kez bir kitap bütünlüğünde bir araya getiriyor.