SON DAKİKA
Diyalektik Düşüncenin Tarihi
Yazar : Selahattin Hilav
Tür : Genel Felsefe
Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012
Yayın Evi : Yapı Kredi Yayınları
Lisan : Türkçe
Sayfa Sayısı : 254
Detay :
Selahattin Hilav, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Diyalektik Düşüncenin Tarihi adlı dikkat çekici çalışmasında diyalektik düşünceyi, Doğu düşüncesi ve Antik Yunan felsefesindeki kökenlerinden alarak, Alman idealizminin ve özellikle Hegel’in bir miras gibi devralıp geliştirdiği ve Marxçılık içinde daha da somutlaşan, bilimselleşen ve zenginleşen bir varlık görüşü, düşünce biçimi ve yöntemi olarak tarihsel gelişimi içinde irdeliyor. “Böylece gerçek diyalektik düşüncenin evreni olmuş bitmiş, değişmeyen, sonlu ve birbiriyle ilintisiz nesnelerin yığışımı olarak gören duruk ve çözümleyici görüşlerin ve felsefelerin karşıtı olduğunu belirtmeye yöneldik. Başka bir deyişle, gerçekliği sürekli bir oluş ve değişme, etkileşim ve nitel farklılıklar yaşıyan yeni ve daha yüksek düzeylerin ve bütünlerin çelişkilerinden geçerek ortaya çıkışı olarak, yani bir dinamik süreç olarak ele alan görüşler ve felsefeler üzerinde durduk.”