SON DAKİKA
Ömer Seyfettin - Ülkücü Bir Yazarın Romanı
Yazar : Tahir Alangu
Tür : Biyografi
Yayın Tarihi : 05 Temmuz 2010
Yayın Evi : Yapı Kredi
Lisan : Türkçe
Sayfa Sayısı : 509
Detay :
Bazen uzun yıllar önce yayımlanan bir kitabı yeniden okumak, o konuda yeni bir kitabı okumaktan daha anlamlı olabilir. 1968’de Tahir Alangu’nun elinden çıkmış bir Ömer Seyfettin biyografisi de bunlardan biridir. Tahir Alangu, “Ömer Seyfettin eserine açılan bir kapı” olarak nitelendirdiği bu çalışmasında “eserlerine her şeyden önce hayatını ve çatışmalarını koyan” bir yazarın hikâyesini anlatıyor. “Hayatının bir imparatorluğun yıkılışı ile sürüklenip giden, olayların nabzının attığı yerlerde çırpınan büyüklüğünü, ruh ve düşünce evrimindeki çıkmazları, beşeri ve zayıf yanları ile yücelen yönlerini, son günlerinde gittikçe ağırlaşıp acılaşan hayat dramını; çağının politik ve sosyal şartları ve evrimi içinde” yansıtıyor. “Ömer seyfettin’in hikâyeciliğini anlamak, kişilerine, temalarına, sanatına işleyebilmek için 20. yüzyılın ilk 20 yılı içindeki tarihi olayları gözden geçirmek; Trablusgarb, Balkan, I. Dünya Savaşı olaylarını, imparatorluk yıkılırken Türk aydınlarının ruh ve düşüncelerini, politik akımlarını izlemek gerekiyor. Bu kitapta onun yaşadığı çevreler anlatılırken, o çevreleri etkileyen olaylara da yer verilmiş, bu olayların Ömer Seyfettin’e ve çevresindekilere nasıl yansıdığının tasvirine önem verilmiştir” diyor Alangu…