SON DAKİKA
Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi
Yazar : Onur Bilge Kula
Tür : Araştırma / İnceleme
Yayın Tarihi : 11 Ekim 2010
Yayın Evi : İş Bankası Kültür Yayınları
Lisan : Türkçe
Sayfa Sayısı : 548
Detay :
Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çerçevesinde Alman kültüründe Türk imgesi, Alman felsefe tarihi, kültür alanlarında araştırmalar yapan Prof. Dr. Onur Bilge Kula, yeni bir çalışmasını okurlarına sundu. Kula'nın 'Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi' adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kula, bu kitapta oryantalizmin ve Türk(iye) imgesinin siyasal, tarihsel ve kültürel arka alanını oluşturan Leibniz, Voltaire, Kant, Herder, Hegel, Marx, Engels ve Nietzsch'nin yapıtlarını inceledi. Kitabın arka kapağından: "Avrupa / Batı, özellikle Aydınlanma (18. yüzyıl) ile birlikte bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği büyük atılımlar sonucu, Asya’ya / Doğu’ya karşı belirgin bir üstünlük sağlar. Söz konusu üstünlük, Avrupa’nın, Doğu’yu, öncelikle Kuzey Afrika’yı sömürgeleştirme sürecine koşut olarak belirginleşir. Böylece, Aydınlanma, bir yandan bilim, akıl ve bireyin özgürleşmesi ve özerkleşmesine ortam hazırlayarak, sadece Avrupa’nın değil, tüm insanlığın gelişmesine kalıcı bir katkı yapar. Öbür yandan Batı’nın Doğu’yu sömürgeleştirmesine yol açar. Söz konusu durum, Batı’nın Doğu’yu kendi yaşam tarzı ve çıkarları açısından oluşturması veya kurgulamasına ortam hazırlar. Batı, Doğu’nun nasıl olması gerektiğini belirleme ve Doğu’yu temsil etme hakkını kendinde görmeye başlar ve böylece oryantalizm ortaya çıkar. Oryantalizm, Avrupa felsefesinde 'Doğu yazgıcılığı', 'Muhammedanizm' ve 'Avrupalı akıl üstündür' sözleriyle özetlenebilecek bir anlayışın ve sömürgeciliğin meşrulaştırma girişiminin bir türevidir.."