SON DAKİKA
Particiler
Yazar : Ayşen Uysal - Oğuz Topak
Tür : İnceleme
Yayın Tarihi : 29 Ekim 2010
Yayın Evi : İletişim
Lisan : Türkçe
Sayfa Sayısı : 223
Detay :
Siyasetin tekrar gündemin baş sırasına oturduğu, artık pek apolitizasyondan bahsedilmeyen son yıllar dikkate alındığında, önemli bir kitap “Partiler.” Siyaset bilimi doktoralı Oğuz Topak ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Ayşen Uysal, “Türkiye’de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası” alt başlığıyla hazırladıkları kitapta, bize gelecek seçimler için de ipuçları veriyor. Nicel verilere, derinlemesine mülakatlara, doğrudan gözlemlere dayanan bu canlı inceleme, Türkiye’de siyasal partilerin sosyal ağlarının nasıl örüldüğünü gösteriyor; kısaca particiliğin sosyal gerçekliğini anlatıyor. Kitapta şu sorulara cevaplar aranıyor: “Partici”, kimdir Türkiye’de? Bu ‘işe’ nasıl girer? Hangi toplumsal tabandan gelir, nasıl sosyalleşir? Ailenin, cinsiyetin, etnik ve dinsel bağların, hemşerilik ilişkilerinin, eğitim düzeyinin, meslekî konumun, kuşağın ve yaşın politik kariyere etkisi nedir? Siyasal partiler, merkezde ve taşrada, nasıl işlerler? Partiler neyle ‘döner’, partilerin ve politikacıların finansman ilişkileri nasıl kurulur? Parti üyeliğinin nasıl bir ‘gerçekliği’ vardır? Parti kongrelerinin mekanizması nedir? Politikacıların bu ve benzeri ölçütlerle belirlenen toplumsal profili, siyasal partilere göre ne derece, nasıl farklılaşır? Sosyal bilimciler kadar ‘politikaya meraklı’ okura da hitap eden bir siyasal antropoloji çalışması bu.