KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Hazine Müsteşarlığı

Osmanlı Devleti'nde Hazine, Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren çeşitli aşamalardan geçtikten sonra, 1863 yılında Maliye Nezareti bünyesinde Hazine-i Vezne'nin kurulmasıyl son şeklini aldı.

1923'te Maliye Vekaleti bünyesinde Hazine-i Vezne olarak işlevini sürdüren Hazine sırasıyla; 1927'de Hazine-i Vezne ve Muamelat-ı Nakdiye Müdüriyeti, 1929'da Muamelat-ı Nakdiye Müdürlüğü, 1936'da Nakdiye Müdürlüğü, 1936'da Nakit İşleri Genel Müdürlüğü ve 1942'de Hazine Genel Müdürlüğü olarak faaliyet gösterdi.

1960 yılında Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ‘Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği' adı altında faaliyetlerini sürdürdü.

1983'de Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM) oluşturuldu. 1991 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Teşvik ve Uygulama ile Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Başkanlıkları Genel Müdürlükler olarak HDTM bünyesine katıldı.

1993 yılında Teşkilat Dış Ticaret Müsteşarlığından ayrılarak 'Hazine Müsteşarlığı' adı ile bugünkü adı ve yapısına kavuştu. 2000 yılında Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünün bankacılıkla ilgili birimleri, BDDK'ya geçti. 2002'de Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesinde risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı oluşturuldu.

2006'da Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunan bazı birimler BDDK'ye devredildi. Aynı yıl Merkezi Finans ve İhale Birimi kuruldu.

2010 yılında Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü kuruldu. 2011 yılında ise Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığına geçerek Hazine Müsteşarlığı bünyesinden ayrıldı.

Hazine Müsteşarlığı Haberleri