KATEGORİLER

"hazine mustesarligi" ile ilgili 868 adet sonuç bulundu: haber (868),

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Başbakanlığı'na bağlı Türkiye'nin hazinesinin yönetiminden sorumlu devlet kurumudur.

Hazine Müsteşarlığının görevi, Ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Başbakan, Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.  Hazine  Müsteşarlığının  ana  hizmet  birimleri,  Kamu  Finansmanı, Kamu  Sermayeli  Kuruluş  ve  İşletmeler, Dış Ekonomik İlişkiler, Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo, Sigortacılık,Ekonomik  Araştırmalar  ile Devlet  Destekleri Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten meydana gelir.

"hazine mustesarligi" için hızlı filtreleme yap!