KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

1968’de Ankara’da, Elektronik Araştırma Ünitesi’nin, şimdi Gebze’de faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UEKAE; 1971’de Yapı Araştırma Enstitüsünün (1989’da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile araştırma grubu şekline dönüştürülmüştür); 1972’de Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün, şimdi Marmara Araştırma Merkezi-TÜBİTAK-MAM; 1973’de Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezinin, şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü-TÜBİTAK-SAGE; 1984’de Ankara Elektronik Araştırma Geliştirme Enstitüsünün, 1995’te Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü-BİLTEN ve şimdi Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UZAY; 1986’da Ulusal Metroloji Enstitüsünün-TÜBİTAK-UME ve 1983’te Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa kurulan ve 2002’de TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan bağlı Enstitü haline gelen Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün-TÜSSİDE kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasında yer alan araştırma faaliyetlerine başlanmıştır.

TÜBİTAK, 1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezini kurarak araştırmacılara Ar-Ge alanında dokümantasyon hizmeti vermek görevini üstlenmiştir. Bu merkez, 1996’da akademik bilgisayar ağı kurulduktan sonra Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine-TÜBİTAK-ULAKBİM dönüştürülmüştür. Bu merkezin yanı sıra, 1995’te Ulusal Gözlemevinin-TÜBİTAK-TUG ve 1995’de Enstrumental Analiz Laboratuvarının, şimdi Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı-TÜBİTAK-ATAL; 1996’da Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünün-FEZA GÜRSEY; 2001’de Bursa Test ve Analiz Laboratuvarının-TÜBİTAK-BUTAL kurulmasıyla, araştırmacılara farklı alanlarda çeşitli bilimsel ve teknolojik altyapı hizmeti verilmektedir.

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmak sorumluluğunu, ilk kez “Türk Bilim Politikası; 1983-2003” dokümanını hazırlama görevini üzerine alarak üstlenmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 1983 yılında kurulması ve bu kurulun sekreterya görevinin TÜBİTAK’a verilmesi, bu sorumluluğu belirgin ve somut bir görev haline getirmiştir. Bu görevle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiş, ayrıca 2005-2010 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı, 2008-2010 Ulusal Yenilik Stratejileri Uygulama Planı ve  2007-2010 Uluslararası BTY Stratejileri Planının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamıştır.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun sanayi kuruluşlarının ve özel kesimin teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek için verilecek devlet yardımlarının düzenlenmesine yönelik 1 Haziran 1995 tarihli 95/2 sayılı Tebliği ile destek verilecek Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile beraber TÜBİTAK’a verilmiştir. Bu amaçla Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (şimdi Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı-TEYDEB) kurulmuştur. Hibe olarak verilen bu destekler daha önce tamamen DTM mali kaynaklarından karşılanırken, Ağustos 2005-Eylül 2010 arasında bu desteklerin %25’i DTM, %75’i TÜBİTAK kaynaklarından, 23 Eylül 2010’da yayımlanan Tebliğ değişikliği ile de, tümüyle TÜBİTAK kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır.

TÜBİTAK, kuruluş kanunu gereği, uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmekte ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 2003 yılından itibaren AB Çerçeve Programlarına tam katılımı sonrasında bu programların ulusal koordinasyonunu sağlamaktadır.

Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın ve bilim okuryazarlığının artırılmasına yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK’ın kurulduğu ilk yıllardan başlayarak, yayınlanan dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen yarışma ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. 2007 yılından itibaren bu alanda yapılacak “Bilim ve Toplum Projeleri”ne destek verilmesine başlanmıştır. Ayrıca toplumun bilim ve teknoloji ile eğlenerek öğrenilen ortamlarda buluşmasını sağlayan çalışmalar devam etmektedir.

Daha önce “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu” olan TÜBİTAK ismi, 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5376 sayılı Kanun ile, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değişmiştir. Kuruluş Kanunu ve bunu izleyen mevzuat ve metinlerde yer alan TÜBİTAK’ın faaliyet alanının doğa bilimleri ile sınırlı olduğu izlenimini veren hükümler yeni yasada genişletilmiş, sosyal ve beşeri bilimler de Kurumun görev alanına dahil edilmiştir. 5376 sayılı Kanunla, Kurumun sadece mali mevzuata uygunluk açısından değil, daha önemlisi kendisinden beklenen etkinlik performansı açısından somut ölçüler ve hedefler içeren stratejik plan ve yönetim ilkeleri doğrultusunda hesap verebilirliği esasları da tanımlanmıştır. 5376 sayılı Kanun ile ayrıca bilgi ve teknolojinin üretildiği ortamlardan, kullanıldığı ortamlara aktarılmasını sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek çeşitli ve etkin mekanizmaların kullanımına olanak verecek hükümler getirilmiştir.

Tübitak Haberleri

 • Savunma sanayine yeni ürünler geliyor

  İş-Yaşam, 20 Mayıs 2018

  Savunma sanayine yeni ürünler geliyor

  Türk savunma sanayisinin Ar-Ge ve üretim altyapısıyla öne çıkan iki kurumunun iş birliğiyle Türkiye'deki mühimmat üretim kapasitesi artırılacak, bir dizi yeni yerli ürün geliştirilecek

 • 'Yerli kan pompası'nda dev adım!

  Sağlık, 02 Mayıs 2018

  'Yerli kan pompası'nda dev adım!

  Yerli kan pompası geliyor... İleri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği çeken hastaların kullanımı için geliştirilen taşınabilir kan pompasının ticarileştirilmesi için protokol imzalandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli, taşınabilir kan pompasının yaşam destek sistemi olarak görev yapacağına dikkat çekti

 • Yerli yapay diş köklerine "ABD vizesi"

  Sağlık, 27 Nisan 2018

  Yerli yapay diş köklerine "ABD vizesi"

  Küresel bir Türk medikal markası, Kocaeli'de ürettiği yüzde 100 yerli yapay diş köklerini ABD'ye ihraç etmeye hazırlanıyor

  Antarktika Türk Bilim Üssü'nün tarihi belli oldu

  İş-Yaşam, 11 Nisan 2018

  Antarktika Türk Bilim Üssü'nün tarihi belli oldu

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Bilim Üssü kurmak için gelecek yıl Antarktika'ya gidileceğini ve üssün temelinin atılacağını belirterek, "Önce bilim üssümüzü kuracağız, sonra da 'danışman ülke' statüsüne geçmek için başvurumuzu yapacağız." dedi.

  Her şey kanser hastası arkadaşları için...

  Sağlık, 08 Nisan 2018

  Her şey kanser hastası arkadaşları için...

  Kırşehir'de iki ortaokul öğrencisi, akciğer kanseri arkadaşlarının tedavi sürecinde yaşadığı zorluğa çare bulmak için 50 lira maliyetle 'Damar Görüntüleme Sistemi' geliştirdi

 • TÜBİTAK'tan kutup araştırmalarına 1 milyon avro destek

  İş-Yaşam, 01 Nisan 2018

  TÜBİTAK'tan kutup araştırmalarına 1 milyon avro destek

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde, Antarktika ve Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresiyle ilgili olan) ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği bir çağrı hazırladıklarını belirterek, "Desteklenecek projelerin toplam çağrı bütçesi bir yıl için 1 milyon avro karşılığı Türk lirası olacak. Her projeye en fazla 360 bin Türk lirasına kadar destek verilecek." dedi

 • Lise öğrencilerinden kanserle ilgili gururlandıran çalışma!

  Sağlık, 11 Mart 2018

  Lise öğrencilerinden kanserle ilgili gururlandıran çalışma!

  Samsun'da lise son sınıf öğrencileri Aleyna Bayram ve Deniz Tan Dursun'un istiridye mantarının akciğer kanserli hücreler üzerindeki etkisini ortaya koyduğu araştırması, hem TÜBİTAK'tan destek gördü hem de öğrencilere yüzde 100 burslu tıp eğitimi hakkı kazandırdı

 • Biyoyazıcıyla üretilecek deri çipi kobaylığa son verecek

  Sağlık, 19 Şubat 2018

  Biyoyazıcıyla üretilecek deri çipi kobaylığa son verecek

  Biyoyazıcılarla üretilecek deri çipiyle ilaç geliştirmede hayvan ve insan denek kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

  Türkiye'nin klonlanan ilk sığırları Tekirdağ'a getirildi

  İş-Yaşam, 16 Ocak 2018

  Türkiye'nin klonlanan ilk sığırları Tekirdağ'a getirildi

  TÜBİTAK desteğiyle başlatılan proje kapsamında 2009 yılında klonlanan sığırlar 'Efe', 'Ece' ve 'Ecem', fiziki şartları sağlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çiftliğinde sürdürülecek projeyle sürü haline getirilecek

  "TÜBİTAK projesi" dediler, öğrencilere bu soruları sordular!

  Gündem, 09 Ocak 2018

  "TÜBİTAK projesi" dediler, öğrencilere bu soruları sordular!

  Manisa'da TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması eleştiri topladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi

 • Erdoğan'dan internet uyarısı: Zehir evin içine girmiş vaziyette

  Gündem, 28 Aralık 2017

  Erdoğan'dan internet uyarısı: Zehir evin içine girmiş vaziyette

  TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet kullanımı uyarısında bulunarak, "Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette" dedi

 • TÜBİTAK 4006 nedir?

  Gündem, 25 Aralık 2017

  TÜBİTAK 4006 nedir?

  TÜBİTAK 4006 için vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. TÜBİTAK 4006 başvurusunun nasıl yapılacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "TÜBİTAK 4006 nedir?" ve "TÜBİTAK 4006 başvurusu nasıl yapılır?" aramalarını arttırdı. İşte detaylar.

 • TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan bir ilk! Kuruluma başlanıyor

  İş-Yaşam, 11 Aralık 2017

  TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan bir ilk! Kuruluma başlanıyor

  TÜBİTAK ve HAVELSAN tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sistemi MGR Gaziantep Havalimanı'na kurulacak

  Kalbin haritasını çıkaran tişört geliştirildi!

  Sağlık, 07 Aralık 2017

  Kalbin haritasını çıkaran tişört geliştirildi!

  Doç. Dr. Suat Çetiner, kalbin ritmini kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara aktaran tişört geliştirdi

  Akıllı makarna Japonya'ya gidiyor

  İş-Yaşam, 06 Aralık 2017

  Akıllı makarna Japonya'ya gidiyor

  Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın TÜBİTAK desteği ile 3 yıl süren çalışmasının ardından geliştirdiği, E vitamini, fosfor ve protein bakımından zenginleştirilen makarna, Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor

 • Türk bilim insanlarından meme kanserini erken teşhis edecek çalışma!

  Sağlık, 28 Kasım 2017

  Türk bilim insanlarından meme kanserini erken teşhis edecek çalışma!

  Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri, yerli deney metotlarını kullanarak kanserli dokuya ilişkin moleküler düzeyde bilgi edinilen protein analizleriyle meme kanserine erken tanı koymayı amaçlıyor

 • Kök hücrenin matematiğini çözecekler!

  Sağlık, 27 Kasım 2017

  Kök hücrenin matematiğini çözecekler!

  Bilim insanları, vücudun yapı taşı olarak önem taşıyan kök hücrelerin matematiğini çözerek birçok rahatsızlığın tedavisine ışık tutmayı hedefliyor

 • TÜBİTAK geliştirdi! Tokluk hissi verecek, yeme isteğini kontrol edecek!

  Sağlık, 23 Kasım 2017

  TÜBİTAK geliştirdi! Tokluk hissi verecek, yeme isteğini kontrol edecek!

  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü tarafından tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol eden "dirençli nişasta" geliştirildi

  Kanser tedavisine devrim gibi buluş

  Sağlık, 22 Kasım 2017

  Kanser tedavisine devrim gibi buluş

  Bilim insanları, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda, akciğer kanseri nedeniyle uygulanan tedavi esnasında sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini tedavi etmeyi başaran prototip bir ürün geliştirdi