KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu;

Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

İstatistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Bilgi çağı olarak adlandırılan gelişmeler istatistiği evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir.

Günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar.

İlk çağda bile insanlar bazı toplu olayları belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Devletlerin kurulması ile birlikte insanlar sınır belirleme, vergi toplama, toprak dağılımına yönelik amaçlarla kayıt tutmaya başlamışlardır. Büyük bir coğrafyada, farklı ırklar, diller, dinler ve kültürler üzerindeki hakimiyetin devam ettirilmesinin koşullarından birisi şüphesiz kayıt sistemlerinin iyi olmasından kaynaklanmıştır.

CUMHURİYET ÖNCESİ

Orta Asya’da büyük uygarlıklar kuran Türk toplumları tarafından, Hindistan, Çin ve İran'da  bilgiye önem verilmiş, İlhanlılar ve Selçuklular döneminde nüfus sayımı çalışmaları yapılmıştır. Osmanlı yönetimince, kuruluş döneminden itibaren geliştirilen idari gelenekler arasında "kayıt sistemleri" de önemsenmiştir. Devlet organları içerisinde yer alan kurumlar tarafından idari ve mali fonksiyonlar yerine getirilirken; ayrıntılı, düzenli, sistematik yapıda belge ve defterlerle derlenmiştir. Ancak bu bilgiler istatistik değerlendirme amaçlı olmayıp, devletin idari ve mali fonksiyonlarının birer yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu bilgileri istatistik amaçlı olarak değerlendirebilmek için yoğun çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Tarım ve araziye ait bilgi toplamak amacıyla 1326-1360 ve 1360-1389 yılları arasında toprak ve nüfus sayımları yapılmıştır. 1389 yılında kurulan "Defterhaneler"e ait kayıtlar kısmen de olsa istatistik ihtiva etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman genel bir sayım yapılması için çalışmalar başlatmış, bu sayımın her yüzyılda bir tekrarlanmasına ilişkin maddenin Kanunname'de yer almasını sağlamıştır.

Osmanlı yönetiminin modern istatistiki bilgi ve yöntemlerden yararlanma çabaları 19. yüzyılda reform süreci ile başlamıştır. 1830 tarihli nüfus sayımı bunun ilk örneğidir. Tanzimat reformları sonucu merkeziyetçi yapıyı geliştiren Osmanlı yönetimi; eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım vb. alanlarda sorumluluklarını artırmış, dolayısıyla toplum hakkında daha sağlıklı ölçülebilir nitelikte bilgilere ihtiyaç duymuştur.

19. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren, merkezi sisteme dayalı olarak, merkez ve taşrada istatistik büroları açılmış, çalışmaları takip ve kontrol etmek üzere merkezi bir organ kurulmuştur. 1891'de yürürlüğe giren "Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi" uyarınca Bab-ı Ali'de kurulan Merkezi İstatistik Encümeni ile istatistik hizmetleri kanuni bir esasa bağlanmıştır. 1918 yılında çıkarılan yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret'e bağlı İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde toplanmış, uygulaması bir yıl devam ettikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Önceki sistem Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ 

1926 "Merkezi İstatistik Dairesi" kurulmuştur.

1930 1554 Sayılı Kanun ile "İstatistik Umum Müdürlüğü" adını almıştır.

1933 2203 Sayılı Kanun ile "İstatistik Umum Müdürlüğü"; görevlerini Umum Müdürü, Müşavirlik, Muavinlik ve 10 Şube ile sürdürmüştür.

1939 3656 Sayılı Kanun ile "Taşra Mıntıka Teşkilatı" ve "Fiyat İstatistikleri Müdürlüğü"nün teşkilata dahil edilmesi karara bağlanmıştır.

1945 Kurumun adı "İstatistik Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

1950 5629 Sayılı Kanun ile 3656 ve 4644 Sayılı Kanunlardaki bazı kadrolar kaldırılarak yeni kadrolar ve yeni faaliyetlerin başlaması öngörülmüş, "Tetkik ve Araştırma Dairesi" kurulmuştur.

1952 "İstatistik Umum Müdürlüğü" adını tekrar almıştır.

1955 6534 Sayılı Kanun ile Genel Nüfus, Genel Tarım ve Genel İşyeri Sayımlarının hangi yıllarda yapılacağına dair hükümler getirilmiştir.

1960 "İstatistik Genel Müdürlüğü" olarak kurum adı tekrar değiştirilmiştir.

1962 Devlet Planlama Teşkilatının kurulması kararı ile birlikte 53 Sayılı Kanunla kurumda, "Devlet İstatistik Enstitüsü" adı altında yeni bir organizasyon kurulmuştur.

1984 219 Sayılı "DİE Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile teşkilat yeniden yapılandırılmıştır.

1989-90 357, 367 ve 403 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile değişiklikler yapılarak yeni düzenlemeler yapılmıştır.

2005 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile "Türkiye İstatistik Kurumu" kurulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'ndan oluşmuştur.

Tüik Haberleri

 • Gel evlenelim, yürü boşanalım!

  İş-Yaşam, 03 Mart 2018

  Gel evlenelim, yürü boşanalım!

  Evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor. 1990’larda hız kazanan, 2001 ve 2008 ekonomik krizlerinde rekor kıran boşanma oranları 2016’da geriledikten sonra 2017’de yükseldi. Son 10 yılda boşanma sayısındaki artış yüzde 36.3’ü buldu

 • İstismara karşı veri bankası

  Gündem, 28 Şubat 2018

  İstismara karşı veri bankası

  Çocuk istismarına karşı tedbirleri artırmak amacıyla kurulan 6 bakanlı komisyonda ortak veri bankası kurulması kararı alındı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, mağdurun ifşa edilmemesi gerektiğini vurguladı

 • 2017 umudumuzu kırdı!

  İş-Yaşam, 23 Şubat 2018

  2017 umudumuzu kırdı!

  Türkiye'de 2017’de mutlu olanların oranı 61.3’ten 58’e indi. Sadece 65 yaş üstündekiler önceki yıla göre daha mutlu. Eğitimsizlerin mutluluk oranı giderek artarken üniversite mezunlarınınki düşüyor. Kadınlar mutlu ancak evliliklerinden değil. Türkiye’de kamu hizmetlerinden en büyük memnuniyet sağlık ve asayiş hizmetlerinde bulunuyor. Sağlıkta memnuniyet yüzde 75’ten 71’e indi. Eğitim ve adli hizmetlerde memnuniyet yüzde 54 ile düşük düzeyini korudu

  Müteahhitten ruhsata hücum

  İş-Yaşam, 20 Şubat 2018

  Müteahhitten ruhsata hücum

  TÜİK verilerine göre 2017’de 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verilerek rekor kırıldı. Satışlardaki durgunluk iddialarına karşın saatte 151 konuta ruhsat verildi. Tüm zamanların rekoru olan bu veri emlak piyasasında geleceğe yönelik umutları yeşertti

  Enflasyon rakamları açıklandı

  İş-Yaşam, 05 Şubat 2018

  Enflasyon rakamları açıklandı

  TÜİK, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 1.02 oldu

 • Şehirlerin nüfus sıralamasında 17 ilin yeri değişti!
 • Mandalina kabuklarından suda eriyen tablet ürettiler

  Sağlık, 28 Ocak 2018

  Mandalina kabuklarından suda eriyen tablet ürettiler

  Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu ve öğrencileri, mandalina kabuğundan suda çözülebilen sağlıklı efervesan tablet üretti. Tabletlerde yüksek antioksidan ve C vitamini olduğu, kan şekerini düşürüp, kolesterolü düzenlediği, belirli kanser tipleri ve tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu açıklandı

 • Gençlik sırrı: Gamsızlık

  Yaşam, 01 Ocak 2018

  Gençlik sırrı: Gamsızlık

  Türkiye yaşlılık konusunda tehlikeli bir süreçle yüz yüze. Türkiye Yaşlılık Haritası ve TÜİK verilerine göre; 90 yaş üzerinde 145 bin 341, 100 yaş üzerinde 48 bin kişi var. Gazete Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya yazdı...

  Sağlığa 5 yılda 480 milyar lira harcandı

  Sağlık, 31 Aralık 2017

  Sağlığa 5 yılda 480 milyar lira harcandı

  Türkiye'de sağlık harcamaları, son 5 yılda yüzde 61,4 arttı, sağlık harcamalarının toplamı yaklaşık 480 milyar lirayı buldu

  Dış ticaret istatistikleri açıklandı

  İş-Yaşam, 29 Aralık 2017

  Dış ticaret istatistikleri açıklandı

  Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Kasım ayının dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Kasım ayında ihracat yüzde 11,2, ithalat da yüzde 21,3 arttı

 • At izi 'et izine' karıştı

  İş-Yaşam, 22 Aralık 2017

  At izi 'et izine' karıştı

  TÜİK verilerine göre son 10 yılda at sayısı yüzde 36.4, eşek sayısı yüzde 48.6, katır sayısı yüzde 43.9 azaldı. Ucuz et tartışması sürerken bu düşüş akıllarda soru işareti yarattı. Türkiye’nin kırmızı et üretimi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23.6, yılın dokuz ayında yüzde 11 azaldı. Toplam tüketim ise 1 milyon 350 bin tonu aştı

 • İşsizlik oranı açıklandı

  İş-Yaşam, 15 Aralık 2017

  İşsizlik oranı açıklandı

  İşsizlik oranları TÜİK'ten gelen son dakika haberleriyle ortaya çıktı. Buna göre Eylül ayı işsizlik oranı yüzde 10.6 oldu

 • Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim'de arttı

  Otomobil, 12 Aralık 2017

  Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim'de arttı

  Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet,yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu

  Türkiye büyümede dünya lideri

  İş-Yaşam, 11 Aralık 2017

  Türkiye büyümede dünya lideri

  Büyüme rakamları ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak Avrupa Birliği (AB), G20 ve OECD ülkelerine fark attı.

  Büyüme rakamları açıklandı! Son 6 yılın en yükseği

  İş-Yaşam, 11 Aralık 2017

  Büyüme rakamları açıklandı! Son 6 yılın en yükseği

  Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü. Açıklanan bu rakam, yüzde 10'a kadar çıkan beklentilerin de üzerine çıkmış oldu

 • Tiyatro ve sinemaya para ayırmadık

  Kültür-Sanat, 08 Aralık 2017

  Tiyatro ve sinemaya para ayırmadık

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hane halkının tiyatro ve sinema için bütçe ayırmadığını ortaya koydu

 • Elektrik üretimi arttı

  Enerji, 28 Kasım 2017

  Elektrik üretimi arttı

  Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,13 artışla 23 milyon 930 bin megavatsaate çıktı

 • Konut satışları azaldı

  Emlak, 23 Kasım 2017

  Konut satışları azaldı

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarında yüzde 5.7 oranında azalma oldu. Buna göre, 2017 Ekim ayında toplam 122 bin 882 konut satıldı

  Tüketici güven endeksi yılın en düşüğünde

  Alışveriş, 22 Kasım 2017

  Tüketici güven endeksi yılın en düşüğünde

  Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 3.2 azaldı ve yılın en düşük seviyesine geriledi