Yöntem, fiberoptik prob denilen ince bir tel yardımıyla lazer ışınının prostata gönderilerek, prostatın hızlı ve kanama olmadan güvenle buharlaştırılması esasına dayanıyor.

Prostat büyümesinde lazer teknolojisi

Greenlight HPS lazer yöntemi, minimal yan etkileri, ameliyat ve iyileşme sürelerinin kısa olması, ameliyat sonrası sonda gerekliliğinin diğer prostat ameliyatlarına göre çok kısa olması nedeniyle prostat büyümesi tedavisinde öne çıkıyor.

İyi huylu prostat büyümesi, bilimsel adıyla 'benign prostat hiperplazisi' ya da BPH, erkeklerde özellikle 50'li yaşlardan itibaren ortaya çıkan bir hastalık. 50 yaşındaki erkeklerin yüzde 30'unda, 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde başlangıç şeklindeki prostat büyümesi bulguları saptanırken, 80 yaşında hastalığın görülme sıklığı yüzde 90'ı buluyor.

Prostat büyümesinin nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Demirbaş, yaşlılık, erkeklik hormonundaki değişimler, ailesel ve genetik faktörlerin bu hastalığın oluşumunda etkili olabileceğini bildiriyor. Doç. Dr. Demirbaş prostat büyümesini şöyle anlatıyor: “Prostat, mesanenin altında idrar yolunu çepeçevre saran kestane şeklinde bir bezdir. Bu konumu dolayısıyla prostat bezinin büyümesi, idrar kanalını sıkıştırarak idrar ile ilgili şikayetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu şikayetler; idrar yapmadan önce bekleme, idrar akım hızında yavaşlama, idrarın tazyiksiz gelmesi ve kalınlığının azalmış olması, mesaneyi tam boşaltamama hissi, kesik kesik idrar yapma, idrar sonunda damla damla idrarın devam etmesi, gece birkaç kez uykudan uyanarak idrar yapma gibi şikayetlerdir. İlerlemiş olgularda idrarın yapılamaması ve idrarın sonda ile boşaltılması gerekebilir. Önlem alınmazsa, giderek bu tabloya böbrek yetmezliğine uyan diğer belirtiler de eklenebilir. ”

Tanı nasıl konuyor?
İyi huylu prostat büyümesi için öncelikle hastanın detaylı hikayesinin alınması gerekiyor. Belirtilerin şiddetini ortaya koyma amacıyla “Uluslararası Prostat Semptom Skorlaması” adı verilen bir puanlama sistemi bulunuyor. Bu sistemde idrar sıklığı ve idrar yapma zorluğu ile ilgili sorular mevcut. Puanlama sistemi sayesinde iyi huylu prostat büyümesi ile ilgili şikayetleri şiddetine göre sınıflamak ve hastanın yaşam kalitesini değerlendirmek mümkün oluyor.
Prostatın büyüklüğü ve kıvamını belirleyen muayenenin ardından yapılan, tam idrar analizi, böbrek fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak için kanda kreatinin, ayrıca kanda PSA testi, üriner sistem ultrasonografisi, idrar akış hızını ölçmek için üroflovmetri testi ile genellikle tanı konulabiliyor.
İyi huylu prostat bezi büyümesi tedavilerinin; sadece takip, ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler olmak üzere 3 çeşit olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Şamlı, ne zaman hangi tedavinin seçildiğini şöyle anlatıyor:  “İyi huylu prostat büyümesi, hastanın sık sık idrara gitmesine, gece uykusunu bölerek tuvalete kalkmasına, tuvalette geçirdiği sürelerin artmasına yol açan, dolayısı ile kişinin yaşam kalitesini bozan bir hastalık. Hiçbir tedavi uygulamadan sadece takiple bile tedavi ettiğimiz hastalarımız var.

Eğer bu şikayetler belli bir düzeyi aşarsa, hasta da şikayetlerden çok rahatsız olur ve tedavi talep ederse, hastayla tedavi alternatiflerini konuşuruz. Tedavide bir noktaya kadar hastanın kararı önemli. Ancak sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya idrarını boşaltamama dolayısıyla sonda takılmasının gerekliliği, arada sırada olan kanamalar, prostatın mesane dışında yarattığı tıkanmanın sebep olduğu böbrek yetmezliği gibi durumlarda prostatın tedavi edilmesi gerekliliği ortaya çıkar. Bundan sonra,  hangi tedavi yöntemiyle olması gerektiğine hastayla konuşarak karar veriyoruz. Hastaya her türlü tedavi yöntemini anlatıyoruz. Biz ilk planda cerrahi tedaviyi tercih ediyoruz. İlaç tedavileri cerrahi müdahale geçirmek istemeyen hastalar için bir alternatif olabilir.”

Cerrahi tedavide son teknoloji
Prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde günümüzde gelinen en son nokta Greenlight HPS lazer tedavisi olarak görülüyor. Yöntem, isteğe bağlı olarak lokal, bölgesel veya genel anestezi altında yapılabiliyor. Greenlight HPS lazer yöntemi, fiberoptik prob denilen ince bir tel yardımıyla lazer ışını prostata gönderilerek prostatın hızlı ve kanama olmadan, güvenle buharlaşması esasına dayanıyor.

Bu sistemde lazer en fazla 1-2 mm derine etki ettiğinden etkisi kontrol altında oluyor. Buharlaşan alanın altında yaygın hasar yapmıyor. Kadıköy Acıbadem Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ferruh Şimşek, Greenlight HPS lazer yöntemi uygulamasını şöyle anlatıyor: “Kapalı prostat ameliyatlarında kazıma yöntemiyle, prostattaki büyümüş olan adenom deden iyi huylu büyümeyi keserek parça parça çıkartıyoruz. Greenlight HPS'de ise bu kesme işlemi yerine başka bir enerji kaynağı olan lazer enerjisinden yararlanıyoruz. Bu kez, parça parça kesip elektrik akımıyla çıkarmak yerine lazer ışınının hücreler üzerindeki etkisinde yararlanıp o hücreleri buharlaştırıyoruz. Bir hücre yapısının yüzde 90'ından fazlası sudan oluşuyor. Dolayısıyla eğer hücre içine, şiddetli bir ısıya dönüşen bir enerji uygularsanız, o su birden bire buhar olacaktır. Bir su damlacığı nasıl buharlaşınca birden bire ortadan kaybolursa, hücrelerinin içindeki suyun buharlaştırılması sayesinde bu doku da ortadan kayboluyor.”

İlk kez 1997 yılında kullanılan Greenlight lazer teknolojisinde günümüze kadar geçen süre içinde gelişmeler olmuş ve başlangıçta kullanılan düşük enerjili sistemler yerini daha yüksek enerjili ve güvenli sistemlere bırakmışlar. Bu anlamda, Greenlight lazer teknolojisinin geldiği en üst nokta Greenlight HPS (High Power System; Yüksek Güç Sistemi) teknolojisi olarak kabul ediliyor. Greenlight HPS'nin daha önce yaygın olarak kullanılan Greenlight lazer sisteminin geliştirilmiş hali olduğunu belirten Doç. Dr. Şamlı, “En önemli özelliği önceki sistemde maksimum 80 watt uygulanabilen gücün 120 watt'a kadar çıkartılabilmesidir. Böylece, prostat dokusunun daha güçlü buharlaştırılabilmesi ile ameliyat süreleri önemli ölçüde kısalmıştır” diyor.
Günümüzde birçok sağlık kuruluşunun hastalarına greenlight tedavisi ile hizmet verdiğinin altını çizen Doç. Dr. Demirbaş ise, Greenlight HPS lazer tedavisinin Bursa'daki uygulayıcısının Acıbadem Hastanesi olduğunu ifade ediyor. Doç. Dr. Demirbaş, söz konusu tedaviyi şöyle anlatıyor:
“İşlem minimum girişimsel bir yöntem olup, ameliyat ve iyileşme sürelerinin kısa olması ve idrar akımında önemli düzeyde artış sağlaması ile iyi huylu prostat tedavisinde tercih edilen cerrahi bir tekniktir. Greenlight HPS lazer tedavisi ile prostat buharlaştırılması işleminde, lazer buharlaşan dokunun en fazla 1-2 mm derinine etki ettiğinden, etkisi kontrol altındadır. Buharlaşan alanın altında yaygın hasar yapmaz. Bütün bunlar bu yöntemin neden başarılı olduğunu açıklamaktadır.” 
Yaş sınırlaması yok
Prostat kanseri şüphesi olan hastalarda bu uygulamanın yeri olmadığının altını çizen Doç. Dr. Demirbaş, bu tip hastalarda ameliyat öncesi her türlü incelemenin yapılarak bu kuşkunun  kaldırılmasının gerektiğini ifade ediyor.
Yaş sınırlaması olmaksızın Greenlight HPS tedavisinin uygulanabildiği hastalar ise; idrar tıkanıklığına yol açan iyi huylu prostat büyümesi olan, cerrahi tedavi gerektiren tüm iyi huylu prostat büyümesi olan, ilaç veya diğer tedavilerde başarısız olan, kan sulandırıcı ilaç kullanan ve cerrahi gerektiren iyi huylu prostat büyümesi olan, genel anestezi uygulanması riskli (kalp, akciğer hastalıkları v.b.) ve cerrahi gerektiren iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar olarak belirlenmiş.
Ameliyat sürelerinin prostatın büyüklüğüne göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Şimşek, daha küçük prostatlarda işlemin yarım saat, daha büyük prostatlarda ise yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtiyor. Prof. Dr. Şimşek ameliyat sonrası iyileşme sürecine ilişkin ise şu bilgileri veriyor:
“Ameliyat sonrasında hastaya çok kısa süreli sonda takılıyor. Bazen, özellikle küçük prostatlarda sondaya gerek olmuyor. Greenlight yapılan hastaların neredeyse tümünde 24 saat sonra sondayı çekiyoruz ve hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Hasta birkaç gün içinde normal yaşamına dönebiliyor. Greenlight, hastaya kendine özgü bazı rahatsızlıklar getirebiliyor. Bunların arasında; sık sık tuvalete gitme, ilk günlerde özellikle hastaların yüzde 20'sinde gördüğümüz sıkışma hissi ve yanmalar görülebiliyor.
Bunlar zaman içinde düzeliyor. Hastaların sadece küçük bir kısmında bu şikayetler 6 haftaya kadar uzayabiliyor. Hastaların yine çok küçük bir oranında, daha sonra ortaya çıkan önemsiz kanamalar olabiliyor. Yine çok nadir olarak, sondayı çektikten sonra idrar yapma güçlüğü olduğu için yeniden sonda takmak, birkaç gün sondalı bırakmak gerekliliği ortaya çıkabiliyor. Ancak Greenlight HPS, genelde çok iyi tolere edilen bir uygulama. Bu komplikasyonların az ya da çok olması biraz da tekniğin uygulanmasıyla ilgili. Deneyimli ve emin ellerde bu komplikasyonların çok daha az olduğunu biliyoruz. Ancak komplikasyonları az kılan şeylerin başında esas olarak hasta seçiminin iyi yapılması ve uygun hastaya bu tekniğin uygulanmasıdır.”
Greenlight lazer teknolojisi prostat dokusunda 1-2 mm derine etki ettiği için çok daha derinden geçen setleşme ile ilgili sinirlere zarar vermiyor. Bu yüzden ameliyat sonrası sertleşme problemi hemen hemen hiç görülmüyor. Kapalı prostat ameliyatı sonrası sıklıkla görülen retrograd ejekülasyon yani meninin dışarı gelmemesi ve idrar torbasına geri kaçması çok daha az oranlarda görülüyor.
Ayrıca Greenlight HPS ile özellikle yüksek risk taşıyan hastalarda ameliyat süresinin kısalması, kanama olmaması ve lokal anestezi ile ameliyatın yapılabilmesi nedeni ile bu risk en aza iniyor.

YÖNTEM KİMLER İÇİN UYGUN?
• İdrar tıkanıklığına yol açan iyi huylu prostat büyümesi olan her hasta.
• Cerrahi tedavi gerektiren tüm iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar.
• İlaç veya diğer tedavilerin başarısız olduğu hastalar.
• Kan sulandırıcı ilaç kullanan ve cerrahi gerektiren iyi huylu prostat
büyümesi olan hastalar.
• Genel anestezi uygulanması riskli (kalp, akciğer hastalıkları v.b.)
ve cerrahi gerektiren iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar.


Daha fazla bilgi için : ALO ACIBADEM  444 55 44
www.acibadem.com.tr

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000