Haliç için yeni karar çıktı
Habertürk'ün gündeme taşıdığı ve ısrarla takip ettiği Haliç siluetini tehlikeye atan İBB'nin 10 kat iznine, Eyüpsultan Belediyesi de karşı çıktı. İtirazların ardından dün yeniden toplanan İBB Meclisi yeni karar aldı.
GÜNDEM 12 Ocak 2018 Cuma

Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan iki ay önce, Haliç kenarında, Eyüp Silahtarağa'daki 10 bin metrekarelik alanda kat sınırının 4'ten 10'a çıkarıldığını gündeme taşımıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yapılan imar planı değişikliğiyle içinde iki market ve bir pazar yerinin bulunduğu araziye 10 kat izni verildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Haliç'te siluet tartışması da başladı. Şehir plancıları, kararı "Haliç'in 16/9'u olur" diye eleştirirken İBB'deki CHP grubu da plan değişikliğini yargıya taşıdı. Habertürk'ün gündem yaratan bu haberinin ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi her ne kadar "5 kattan yüksek yapıya izin verilmeyecek" dese de bu imar planı kararı ortadayken Haliç'in siluetinin de tehlike altında olduğu yorumları yapıldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ: HALİÇ SİLUETİNİ BOZAR

İşte tüm bu tartışmaların ve itirazların ardından Haliç'e 10 kat izni veren plan değişikliği revize edildi. Zira Eyüpsultan Belediyesi de İBB'nin aldığı bu karara itiraz etti. Eyüpsultan Belediyesi'nin itiraz yazısında aynen şu ifadeler kullanıldı:

"Askıdaki plan tadilatı incelendiğinde 3 No'lu plan notunda 'T3 ticaret+konut alanında makstaks=0.60 E:2 Yençok=10 kattır. Bu plana göre hesaplanacak toplam inşaat alanını değiştirmemek şartıyla zemin katta maks taks:0.60 ve normal katlarda Maks Taks=0.40 şeklinde uygulama yapılabilir' denildiği görülmektedir. Tarafımızca Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yer alan 21.01.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli tevhide ilişkin plan notları ile yapılan uygulamalarda özellikle Haliç siluetinin ve sokak siluetinin olumsuz etkilendiği tespit edildiğinden siluetin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek üzere söz konusu plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği 13.01.2017 tarihinde 'Ancak; Emniyettepe, Güzeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe, Alibeyköy Merzek ve Çırçır mahallelerinin Haliç'i gören cephelerinin belirlenen alanlar dahilinde hmax=(7 kat) 21.50 maks. taks=0.56 uygulanacaktır' plan notu ile onaylanmıştır. Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 732 ada 1 parsel de ilgi plan notunda bahsi geçen alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 21.06.2017 t.t.'li tadilatta verilen 10 kat yükseklik değeri 13.01.2017 t.t.'li plan tadilatı ile uyumsuzluk göstermekte ve Haliç siluetini bozucu nitelik taşımaktadır. Söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir."

CHP GRUBU: 4 KAT OLMALI, İMAR YOĞUNLUĞU DÜŞMELİ

Sadece Eyüpsultan Belediyesi değil, Şehir Plancıları Odası da 10 kat kararına itiraz etti. İşte bu itirazların ardından da AK Partili ve CHP'lilerin oluşturduğu 9 kişilik İBB İmar Komisyonu bir rapor hazırladı. Komisyon, Haliç'teki 10 kat izniyle ilgili şu görüşü bildirdi:

"Eyüpsultan Belediyesi'nin 24.08.2017 tarih E-20700 sayılı itirazı doğrultusunda 13.01.2017 t.t.li imar planında belirlenen hmax=6 kat doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden Yençok=10 kat ibaresinin Yençok=6 kat olarak düzenlenmiş şekliyle itirazın kabulü diğer konularda meri imar planının muhafazası Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür."

İşte İBB imar komisyonunun bu kararının ardından da dün akşam saatlerinde İBB Meclisi toplandı ve Haliç'e 10 kat izni 6'ya düşürüldü. Karar oy çokluğuyla alındı. Çünkü CHP grubu "4 kat olmalı imar yoğunluğu düşmeli" itirazını yaptı. 

ESRA BOĞAZLIYAN/GAZETE HABERTÜRK