06 Aralık 2017 Çarşamba

Silah ruhsatı almak için özel hastanelerden alınan rapor geçersiz sayıldı. Bu durum şikayet konusu oldu, Meclis Dilekçe Komisyonu'nun gündemine taşındı. Komisyon ise uygulamayı ilgili bakanlıklara sordu. Sağlık Bakanlığı "silah ruhsatında özel hastane raporlarının kabul edilmeyeceğini" vurguladı.