Prostat kanserine 'sihirli mermi' tedavisi
Uzmanlar prostat kanserli son evredeki 43 hastaya 'sihirli mermi' tedavisi uyguladıklarını ve sonuçlarının yüz güldürücü olduğunu söyledi.
13 Eylül 2017 Çarşamba

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Levent Kabasakal, sihirli mermi ya da akıllı molekül tedavisi denen tedaviyi uyguladıkları prostat kanserli son evredeki 43 hastanın sonuçlarının oldukça yüz güldürücü olduğunu söyledi ve "Tedavinin, bu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam sürelerini oldukça uzattığı görüldü. Bu tedavi tüm nöroendokrin tümörlü hastalarla, karaciğer ve ileri evre prostat kanserli hastalara uygulanabilir" dedi.