MAKİNİST BABASINI GÖRÜRSE!

Bir çocuk, makinist babasının trenle evinin önünden geçmesini sevinçle izliyor.