6000 KİBRİTİN DOMİNO ETKİSİ

6000 kibritin yanyana dizilerek yakılmasıyla oluşan ateş 14 dakika boyunca sönmedi.