BABADAN OĞULA EŞEK ŞAKASI

Babası oğluna bir hediye alıyor ama kutunun içinden çıkan şey çocuğu hiç memnun etmiyor.