BETON MİKSERİYLE EĞLENMENİN SONU

Beton mikseriyle yapılan eğlencenin sonu iyi bitmedi.