MADENDEN KAÇIŞ TRENİ

Oyuncak bir tren üzerine yerleştirilen kamera ile madenden kaçış anını simule edildi.