MİDYENİN ETRAFINA TUZ DÖKÜLÜRSE...

Masaya dökülmüş tuza kayıtsız kalamayan midyenin ilginç görüntüleri.