ÖLÜMÜNE TIRMANIŞ

Ölümüne tırmanışı göze aldı, arabasıyla dağa tırmandı...