ÖZÜR İÇİN ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİREN KÖPEK

Bu sevimli köpek, sahibinden özür dilemek için şekilden şekile gidip kendini acındırmaya çalışıyor.