AB İLE 17. FASIL AÇILDI

Ekonomik ve Parasal başlıklı fasıl müzakereye açıldı.