ASKER VE POLİSE BORLU ZIRH

Yeni yapılan borlu zırhlar güvenlik güçlerini yükte ve pahada hafif olarak koruması düşünülüyor.