CEVAPSIZ KALMAYAN MEKTUP: NİZAM CAMİİ

Başbakan'ın sözünü ettiği caminin öyküsü bir asır öncesinden başlıyor