DOKTORLARDAN TABUTLU İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Adıyaman'da iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, tabutlu eylem yaparak, "Müezzin (oğlu) selayı okudu; buyurun cenaze namazına" yazıldı.