UÇAN KAYKAYLI HACI

Kâbe’de bir hacı adayı yapması gereken temel ibadetlerden biri olan Tavaf ibadetini bir hover-board ile gerçekleştirdi.