KAYIP DİLLER 1

Sibirya'da yok olmak üzere olan "Tofa" dilinin son temsilcisi Lydia Stepanovna