PERSPEKTİF'TE İSLAM KARŞITI FİLM TARTIŞILDI...

Gazeteci Yazar İhsan Kabil; "Müslümanlar daha tasavvufi bir tavır takınmalıydı".