SEMİH YALÇIN KURULTAY KARARINI DEĞERLENDİRDİ

MHP Genel Yardımcısı Semih Yalçın, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kongre toplanmasına ilişkin kararını oy birliğiyle onanmasını değerlendirdi.