YSK ÖNÜNDE MÜDAHALE

Ankara'da toplanan kalabalık polis tarafıldan dağıtılmaya çalışılıyor