İNSANLIK DIŞI!

Şebbihaların, sivillere kan donduran bıçaklı işkencesi...

ANAHTAR KELİMELER :