İNSANLIK DIŞI!

Şebbihaların, sivillere kan donduran bıçaklı işkencesi...