DARBE RAPORUNA NOKTA!

Komisyon üyeleri önerilerini açıkladı