İSLAM'DA MODERNLEŞME!

Belkıs Kılıçkaya'nın hazırlayıp sunduğu Doğru Açı'da, YTÜ. Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer, konuktu.