TORBA ÇEVREYE ZARARLI MI?

Kıyıya, meraya bina; 20 yıllık kaçağa af...