TSK'YA YENİ GÖREV SINIRLARI!

Askeri kanun, yönetmelik, gizli yönerge ve talimatlardaki değişiklikler neler?