ZEHRİ PENCEREDEN ATTI

Uyuşturu operasyonu esnasındaki "dahi" yöntem