AZ UYKU SOĞUKALGINLIĞI SEBEBİ

EĞER YEDİ SAATTEN AZ UYUYORSANIZ DİKKAT...
ABD'DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE,,,
SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANMA RİSKİNİZ 4 KAT FAZLA...