HANGİ HASTALIKLAR GASTROENTEROLOJİ UZMANLIK ALANININ KONUSUDUR?

Ceyda Erenoğlu'nun sorusunu, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cengiz Pata cevapladı